Hľadáme 2 nové posily: Researcher – Translation and Language Contact in Literature Project

Join an exciting 5-year IMPULZ research project entitled Translation and Cross-Lingual Stylistic Transfer: Towards a Theory of Language Contact in Literature (PI Eugenia Kelbert). This transdisciplinary project explores the dynamics of fields such as multilingualism, postcolonial literature, translation, influence, and international literary movements to analyse the stylistic and cognitive mechanisms of languages coming into contact in various literary contexts. It then builds on this research to consider ways in which it can help vulnerable groups and feed back into the literary process, including through the development of innovative digital humanities tools.

Location: Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.
The successful candidates will be required to either relocate to Bratislava or commute on a regular basis.

How to Apply:
Submit a cover letter, curriculum vitae, and a sample of relevant academic work to eugenia.kelbert@savba.sk. The cover letter should include a short statement on a potential case study (or case studies) you propose to pursue within the project. Please indicate whether you are applying for the full-time or part-time position, and whether you would be interested in being considered for both.

Deadline for Applications: 7th of January 2024.

Shortlisted candidates who submit their applications by the deadline will be invited to an interview (in person or online) in the following week. Late applications may continue to be accepted until the positions are filled.

Positions Available:
1 Full-Time Researcher
• 1 Part-Time Researcher (exact fraction subject to negotiation)
To enquire about these positions, please contact Eugenia Kelbert at eugenia.kelbert@savba.sk.

Anticipated Start Date: 1st February 2024.

Duration: 1 year, with the expectation to extend up to 5 years

Key Responsibilities: 
1. Conduct in-depth research on language contact phenomena in literature Pokračovať na Hľadáme 2 nové posily: Researcher – Translation and Language Contact in Literature Project

BCLT Book Launch

Prismatic Jane Eyre: Close-Reading a World Novel Across Languages

Monday 11 December 2023
4 – 6pm (GMT)
Online 
(Hybrid) and UEA Campus: JSC 1.03

Register to watch the event ONLINE

In this hybrid (in-person / online) book launch seminar, co-authors Matthew Reynolds (St Anne’s, Oxford), Eugenia Kelbert (UEA), Jernej Habjan (Ljubljana) and Kayvan Tahmasebian (SOAS, London) will be discussing Prismatic Jane Eyre, which is available as an open access download from Open Book Publishers.

Hear about the interesting book and meet one of its co-authors, our new colleague Eugenia Kelbert Rudan. She joined our institute on November 1, 2023, to work on the project TRANSLATION AND CROSS-LINGUAL STYLISTIC TRANSFER: TOWARDS A THEORY OF LANGUAGE CONTACT IN LITERATURE (funded by the grant scheme IMPULZ of SAS).

The event is co-hosted by BCLT, UEA East Centre, Institute of World Literature (Slovak Academy of Sciences) and Oxford Comparative Criticism and Translation.

Jane Eyre, written by Charlotte Brontë and first published in 1847, has been translated more than six hundred times into over sixty languages. Prismatic Jane Eyre argues that we should see these many re-writings, not as simple replications of the novel, but as a release of its multiple interpretative possibilities: in other words, as a prism.

Prismatic Jane Eyre develops the theoretical ramifications of this idea, and reads Brontë’s novel in the light of them: together, the English text and the many translations form one vast entity, a multilingual world-work, spanning many times and places, from Cuba in 1850 to 21st-century China; from Calcutta to Bologna, Argentina to Iran. Co-written by many scholars, Prismatic Jane Eyre traces the receptions of the novel across cultures Pokračovať na

Vzdelávací seminár: Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

6. december 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89382666306?pwd=KVaRSKKIU3ew29jWg48uILYfR3ZoJg.1
Meeting ID: 893 8266 6306
Passcode: 829680

Pozývame na vzdelávací seminár v rámci projektu Hyperlexikón, na ktorom predstavíme náplň projektu, ako aj architektúru a funkcionality novej webovej stránky tejto internetovej platformy. Keďže je stránka v testovacej verzii, účastníčky a účastníci seminára budú mať priestor na aktívnu systémovú spätnú väzbu.

Roman Mikuláš za kolektív autoriek a autorov

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-20-0179.

 

Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
eds. Judit Görözdi, Magdolna Balogh (Budapest: Reciti Kiadó, 2022)

Kedy: v stredu 6. 12. 2023 o 10:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava

Jazyk podujatia: slovenský

 

Publikáciu predstaví: Pál Száz (Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK)

Vystúpia aj editorky zborníka: Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka P. Esterházyho do slovenčiny Renáta Deáková

Publikácia je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristiek a hungaristov najrôznej-šej proveniencie od Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Pokračovať na Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Hosťovská prednáška docenta Valerija Kupku v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

 

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81894767451?pwd=QEQObDQOOClixNND7m1jP0DMo1H5ZU.1
Meeting ID: 818 9476 7451
Passcode: 754694

Ruská náboženská filozofia ako fenomén, ktorý vznikol z tradície filozofujúcej ruskej literatúry 19. storočia, prináša celý rad prekladových prekvapení, Pokračovať na Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Prednáška profesorky Márie Kusej v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83798654707?pwd=Z8xN21EbvgY2DmtvE2qdmbQ6rqkv4B.1
Meeting ID: 837 9865 4707
Passcode: 545329

Vydavateľské  prostredie  ako organická  a nevyhnutná súčasť literárneho  života do veľkej miery  závisí od charakteru a súradníc  sociokultúrneho a politického systému. Zvlášť  vý-razne to platí  pre slovenský kultúrny priestor v 20. storočí,  pre ktorý to znamenalo búrlivý rozvoj  (v medzivojnovom období), ale aj zložitú cestu (v období vojnovej slovenskej republiky, resp. po roku 1945). Pokračovať na Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Lívia Paszmár, PhD.   #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Spýtali sme sa niektorých, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Lívia Paszmár, ktorá prácu o tvorbe Pétera Esterházyho písala pod vedením Dr. Judit Görözdi, sa s nami podelila o svoju skúsenosť:

Po úspešnej prijímacej skúške som dostala obrovskú šancu, spoznala som ľudí, ktorí ma ovplyvňujú dodnes, mohla som zažiť, aký je to pocit, keď veria v moje schopnosti…

Doktorandské štúdium v Ústave svetovej literatúry SAV malo zásadný vplyv na môj profesijný aj súkromný život. Pokračovať na Lívia Paszmár, PhD.   #nacomijedoktorandskestudium

Olha Voznyuk – Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Guest lecture Ukrainian Culture after the Revolution of Dignity: Changes and Challenges / Hosťov-ská prednáška Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Dr. Dr. Olha Voznyuk
(International Research Center for Cultural Studies University of Art and Design Linz, Vienna)

15. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prednáška a diskusia budú
v angličtine

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82090121934?pwd=GBIG7nyn6x1N0pCMmIZiNxSoGJJsDx.1
Meeting ID: 820 9012 1934
Passcode: 055833

More information in English HERE.

Revolúcia dôstojnosti na Ukrajine v roku 2014 zmenila smerovanie ukrajinskej literatúry a kultúry. Súčasná literatúra zaznamenala nedávne historické udalosti v mnohých dielach, ktoré zmenili aj vývoj ukrajinskej kultúry a ukrajinskej identity. Niektoré diela ukrajinských spisovateľov a spisovateliek zamerané na obnovu ukrajinských historických naratívov, ktoré sa „stratili“ počas sovietskej éry, následne ovplyvnili ukrajinský filmový priemysel. Pokračovať na Olha Voznyuk – Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Zuzana Kopecká, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Postupne sa pýtame viacerých z nich, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Zuzana Kopecká, ktorá obhájenú dizertačnú prácu spracovala do knižného vydania, získala titul PhD. v roku 2021. Teraz sa venuje najmä neformálnemu vzdelávaniu. O svojej skúsenosti napísala:
Doktorandské štúdium síce nie je jednoduché, no tie vedomosti a zručnosti, čo si z neho odnesiete, vám už nikto nezoberie a možno práve tie vám otvoria mnohé dvere, bez ohľadu na to, akou cestou sa po jeho ukončení vydáte.

Pokračovať na Zuzana Kopecká, PhD. #nacomijedoktorandskestudium