Témy, doktorandky a doktorandi

  • Mgr. Nataša Burcinová-Hromová: Recepcia kubánskej literatúry na Slovensku. Školiteľka doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
  • Mgr. Terézia Guimard: Urbánny a sociálny priestor Paríža v románe druhej polovice 19. storočia (tvorba Emila Zolu). Školiteľka doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
  • Mgr. Alena Ružbaská: Špecifiká vývoja malých žánrov v ruskej próze 20. rokov 20. storočia. Školiteľ prof. Adam Bžoch, CSc.; školiteľ konzultant doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc.
  • Mgr. Adam Škrovan: Bioetika a biopolitika ako súčasť interpretačnej platformy posthumanizmu. Školiteľka PhDr. Bogumila Suwara, CSc.
  • Mgr. Natália Rondziková:  Preklad ruských spoločenskovedných textov v slovenskom kultúrnom priestore. Geopolitické a historické súradnice. Školiteľka prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (MD, RD)