Dokumenty

Zakladacia listina

Etický kódex SAV

Plán rodovej rovnosti SAV

Ochrana osobných údajov 

Oznámenia

Oznámenie Správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., o konaní voľby ext. člena/členky Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., zo dňa 24. 3. 2022


Oznámenie Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.


Verejné obstarávanie: Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo “ZVO”). PREDMET OBSTARÁVANIA: Poskytnutie služby

Vývoj webového sídla a súvisiaceho softvéru pre publikovanie a správu elektronického lexikónu.

Správy

Akreditačné dotazníky

 Vnútorné predpisy