Dokumenty

Zakladacia listina

Etický kódex SAV

Plán rodovej rovnosti ÚSvL SAV

Ochrana osobných údajov 

Oznámenia

Oznámenie (21. 9. 2023) V utorok 3. 10. 2023  o 10. hod. sa v zasadačke ústavu bude konať stretnutie všetkých zamestnankýň a zamestnancov na základe Pravidiel výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied v znení príslušných dodatkov, článok III, odsek d), a e), a základe uznesenia P SAV o vypísaní výberového konania na miesto riaditeľa ÚSvL SAV, v. v. i. Na stretnutí kandidát na riaditeľský post predstaví svoj návrh koncepcie a riadenia organizácie. Po predstavení prebehne tajné hlasovanie; oprávnenie hlasovať majú na základe §23, ods. 2, ktorý odkazuje ďalej na § 1 ods. 4 zákona o v. v. i., zamestnanci a zamestnankyne podľa uverejneného zoznamu Akademická-obec-voľba riaditeľa.

Oznámenie Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie: Ústav svetovej literatúry SAV, verejná výskumná inštitúcia, sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. Celé znenie TU.

Oznámenie Správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., o konaní voľby ext. člena/členky Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., zo dňa 24. 3. 2022


Oznámenie Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV o konaní voľby členov Správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.


Verejné obstarávanie: Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo “ZVO”). PREDMET OBSTARÁVANIA: Poskytnutie služby

Vývoj webového sídla a súvisiaceho softvéru pre publikovanie a správu elektronického lexikónu.

Správy

Akreditačné dotazníky

 Vnútorné predpisy