Predpisy

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru Filológia, študijný program Literárna veda.  Štúdium (výlučne v dennej forme) trvá 4 roky. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa, prednostne filologického alebo príbuzného odboru.

Bližšie informácie o prijímacom konaní TU.

Informácie pre doktorandky a doktorandov TU.

Pre priebeh a hodnotenie študujúcich DŠ sú dôležité najmä tieto predpisy FiF UK  a SAV: