Knižnica

Spoločná vedecká knižnica dvoch ústavov zameraných na výskum literatúry: Ústavu svetovej literatúry SAV a Ústavu slovenskej literatúry SAV.
V knižnici je prístupných viac než 54 000 knižných a časopiseckých jednotiek. Knihy z príručnej knižnice a časopisy možno študovať len prezenčne.
Knižnica pravidelne vydáva informačný bulletin, v ktorom poskytuje prehľad najnovších prírastkov za uplynulý štvrťrok, a to tak z oblasti odbornej, ako aj beletristickej literatúry.

online katalóg knižnice

Výpožičné hodiny:
pondelok – piatok 9.00 – 15.30 hod.

Služby:
– výpožičné
– informačno-konzultačné
– reprografické

Adresa:
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Kontakty:
Vedúca knižnice:
Oľga Olšinová (olga.olsinova@savba.sk)

Knihovníčky:
Monika Bugárová (monika.bugarova@savba.sk)
Renáta Aksamítová (renata.aksamitova@savba.sk)

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pre zamestnankyne a zamestnancov
Smernica SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam zahraničných vydavateľstiev, ktoré realizujú recenzné konanie
Formulár na evidenciu publikačnej činnosti ÚSvL SAV
Formulár na evidenciu ohlasov ÚSvL SAV