Štruktúra

Riaditeľ:
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
tel.: 00421 2 5443 1995  / e-mail: robert.gafrik@savba.sk

Zástupca riaditeľa:
Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
tel.: 00421 2 5443 1995  / e-mail: roman.mikulas@savba.sk

Vedecká tajomníčka:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
tel.: 00421 2 5443 1995 / e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Zamestnanecká zástupkyňa:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

 

Správna rada:
PhDr. Jana Cviková, PhD.; doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. (predseda); Mgr. Judit Görözdi, PhD.; Mgr. Roman Mikuláš, PhD.; Mgr. Igor Tyšš, PhD.

Dozorná rada:
Mgr. Róbert Karul, PhD. (predseda); Ing. Veronika Púčiková; Ing. Andrej Zmeček

Vedecká rada:
prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.; prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; Mgr. Michal Hvorecký (spisovateľ, prekladateľ, sprostredkovateľ nemeckej kultúry); prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.; doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave)

Medzinárodný poradný zbor: 
Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Peter Deutschmann (Universität Salzburg); Prof. Clara Royer, MCF HDR (Université Paris-Sorbonne); Prof. Dr. Charles D. Sabatos (Yeditepe University, Istanbul)

 

Oddelenie literárnej teórie:
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.; PhDr. Jana Cviková, PhD., Mgr. Judit Görözdi, PhD.;  doc. Mgr. Ján Jambor PhD.; Mgr. Eva Kenderessy, PhD.; Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (vedúci); Mgr. Bogumila Suwara, PhD.; Mgr. Igor Tyšš, PhD.; Mgr. Ján Živčák, PhD.

Oddelenie porovnávacej literárnej vedy:
Marianna Deganutti, PhD.; doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.; Johannes D. Kaminski, PhD; Eugenia Kelbert Rudan, PhD.; Lucija Mandić, mag. prim. knjiž. in mag. slov.; Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil. (vedúca)

Oddelenie teórie a dejín umeleckého prekladu:
prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.; prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (vedúca); Mgr. Silvia Rybárová, PhD.; doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Edičný úsek:
PhDr. Jana Cviková, PhD. (vedúca a šéfredaktorka časopisu World Literature Studies); Mgr. Eva Kenderessy, PhD.; Mgr. Peter Zlatoš, PhD.

Knižnica:
Monika Bugárová