Doktorandské štúdium

Ústav svetovej literatúry SAV zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru Filológia, študijný program Literárna veda. Školiteľky a školitelia každý rok vypisujú témy dizertačných prác, ktoré sa môžu realizovať v najbližších štyroch školských rokoch. O prijatí uchádzačky či uchádzača o doktorandské štúdium rozhodne úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

AKTUÁLNE: Do 31. januára nám môžete napísať návrh na tému, ktorej by ste sa chceli venovať vo svojej dizertačnej práci. Váš návrh uvítame do utorka 31. januára na mailovej adrese: jana.cvikova(zavinac)savba(bodka)sk

Viac o doktorandskom štúdiu na ÚSvL SAV sa dozviete tu:

Zoznámte sa s doktorandským štúdiom na Ústave svetovej literatúry SAV v prezentácii garanta DŠ profesora Adama Bžocha a doktorandky Natálie Rondzikovej.