Doktorandské štúdium

NOVÉ!

TÉMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA 2024/2025

Prihlášky sa podávajú do 31. mája 2024 na FiFUK; Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., je externé školiace pracovisko, pred podaním prihlášky sa skontaktujte so školiteľkou alebo školiteľom vypísanej témy. Prijímačky sa uskutočnia 17. júna 2024 o 9.00 hod. Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní nájdete TU.

 • Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského štvorročné interné doktorandské štúdium v rámci študijného odboru Filológia, študijného programu Literárna veda.
 • Interné doktorandské štúdium u nás ponúka rôzne možnosti:
  • môžete sa intenzívne venovať oblasti či téme, ktorá vás zaujíma;
  • dostávate štipendium, aby ste sa mohli sústrediť na štúdium a výskum;
  • stanete sa súčasťou života v ústave;
  • zapájate sa do vedeckej i popularizačnej práce a do kolektívnych výskumných projektov;
  • navštevujete doktorandské semináre a prednášky;
  • môžete počítať s podporou pracovníčok či pracovníkov ústavu;
  • publikujete recenzie, štúdie, odborné články;
  • vystupujete na konferenciách doma i v zahraničí;
  • absolvujete zahraničné pobyty;
  • po jeho úspešnom zavŕšení obhajobou dizertačnej práce si rozšírite možnosti profesijného uplatnenia…
 • Školiteľky a školitelia každý rok vypisujú témy dizertačných prác, ktoré sa môžu realizovať v najbližších štyroch školských rokoch. (Kontaktujte sa so školiteľom, na ktorého tému sa chcete prihlásiť, už pred podaním prihlášky.)
 • O podávaní prihlášok na doktorandské štúdium v nasledujúcom školskom roku sa viac dozviete na webovej stránke FiF UK TU. (Informácie o prihlasovaní a vypísaných témach sa aktualizujú v marci.)
 • O prijatí uchádzačky či uchádzača o doktorandské štúdium rozhodne úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.
 • Pre ďalšie informácie