Doktorandské štúdium

Tešíme sa vašej účasti na Dni otvorených dverí o internom doktorandskom štúdiu v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i. Nezabudnite, že stále máte možnosť nás kontaktovať kvôli záujmu o štúdium či návrhu vlastnej témy.

 • Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského štvorročné interné doktorandské štúdium v rámci študijného odboru Filológia, študijného programu Literárna veda.
 • Interné doktorandské štúdium u nás ponúka rôzne možnosti:
  • môžete sa intenzívne venovať oblasti či téme, ktorá vás zaujíma;
  • dostávate štipendium, aby ste sa mohli sústrediť na štúdium a výskum;
  • stanete sa súčasťou života v ústave;
  • zapájate sa do vedeckej i popularizačnej práce a do kolektívnych výskumných projektov;
  • navštevujete doktorandské semináre a prednášky;
  • môžete počítať s podporou pracovníčok či pracovníkov ústavu;
  • publikujete recenzie, štúdie, odborné články;
  • vystupujete na konferenciách doma i v zahraničí;
  • absolvujete zahraničné pobyty;
  • po jeho úspešnom zavŕšení obhajobou dizertačnej práce si rozšírite možnosti profesijného uplatnenia…
 • Školiteľky a školitelia každý rok vypisujú témy dizertačných prác, ktoré sa môžu realizovať v najbližších štyroch školských rokoch. POZOR! Ak máte vlastnú tému a chceli by ste s ňou počas doktorandského štúdia pracovať, napíšte nám a my sa s vami skontaktujeme kvôli konzultácii. Ozvite sa nám najneskôr do 10. januára 2024.
 • O prijatí uchádzačky či uchádzača o doktorandské štúdium rozhodne úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.
 • Pre ďalšie informácie