Doktorandské štúdium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia
v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru Filológia, študijný program Literárna veda. Školiteľky a školitelia každý rok vypisujú témy dizertačných prác, ktoré sa môžu realizovať v najbližších štyroch školských rokoch. O prijatí uchádzačky či uchádzača o doktorandské štúdium rozhodne úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Viac o doktorandskom štúdiu na ÚSvL SAV, v. v. i., sa dozviete tu:

Zoznámte sa s doktorandským štúdiom na Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i.,
v prezentácii garanta DŠ profesora Adama Bžocha a doktorandky Natálie Rondzikovej.