Doktorandské štúdium

Ústav svetovej literatúry SAV zabezpečuje ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského doktorandské štúdium v rámci študijného odboru Filológia, študijný program Literárna veda.

Zoznámte sa s doktorandským štúdiom na Ústave svetovej literatúry SAV v prezentácii garanta DŠ profesora Adama Bžocha a doktorandky Natálie Rondzikovej. 

AKTUÁLNE! Témy dizertačných prác pre prijímacie pohovory na r. 2022/2023
Prihlášky sa prijímajú od 1. do 31. mája elektronicky a zároveň ich treba poslať aj v tlačenej podobe. Viac informácií TU.