Archív kategorií: Pozvánky

Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Hosťovská prednáška
Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne

Magdolna Balogh
(Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Budapest)

28. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88113813275?pwd=jT7Y2waSQJeOHdkh7cxgRSlB1Xi0lS.1
Meeting ID: 881 1381 3275
Passcode: 406252

Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  Predstaví vedecké osobnosti, ktorých podnety značne ovplyvnili ďalší vývoj disciplíny, ako aj najdôležitejšie vedecké školy porovnávacieho výskumu v Maďarsku. Vzhľadom na to, že sa smerovanie a metodológia výskumu formovali súbežne v maďarskej a zahraničnej literárnej komparatistike, je zaujímavé, že v istom ohľade to boli práve maďarskí literárni vedci, ktorí v značnej miere ovplyvnili metodológiu písania porovnávacích dejín európskych literatúr (AILC/ICLA). Pokračovať na Magdolna Balogh: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes

Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Guest lecture (a Book Launch) / Hosťovská prednáška (prezentácia knihy) Language Contact, Translation and Translingual Reading

Julie Hansen
(Uppsala Universitet, Uppsala)

21. február 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prezentácia a diskusia budú v angličtine.

Spoluorganizátor East Centre at the University of East Anglia.

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/88160376952?pwd=bfArZjYZyLNaoQB5fDEaeeIEzRLRUf.1
Meeting ID: 881 6037 6952
Passcode: 360609

Docentka slavistiky Julie Hansen predstaví v rámci hosťovskej prednášky svoju novú monografiu Reading Novels Translingually: Twenty-First-Century Case Studies (Academic Studies Press, 2024), ktorá bude čoskoro dostupná  open access:
https://www.academicstudiespress.com/9781644698778/reading-novels-translingually/

Kniha analyzuje, ako literárna fikcia Pokračovať na Julie Hansen: Language Contact, Translation and Translingual Reading 

Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

20. február (utorok) 2024 o 18.00 hod.
Mestská knižnica v Bratislave (Pod knižnicou, Klariská 16)

V rámci februárových podujatí sa v Mestskej knižnici v Bratislave koná podujatie s názvom Verzia na živo, na ktorom bude prezentované najnovšie číslo časopisu Verzia.

Posledné minuloročné číslo časopisu predstavia a o svetovej literatúre budú diskutovať náš kolega Róbert Gáfrik, naša kolegyňa Eva Kenderessy a Paulína Šišmišová, ktorí sú zároveň autorkami a autormi uverejnených textov a prekladov. Podujatie bude moderovať Dado Nagy.

Časopis Verzia 4/2023 prináša ukážky nových prekladov literárnych diel 20. storočia, ktoré boli v čase svojho vzniku považované za prelomové svojimi estetickými kvalitami a literárnymi postupmi a na ktoré sa odvolávajú súčasní umelci a umelkyne.
„Chceli sme doň sústrediť ukážky z pomyselného kánonu svetovej literatúry, zachytávajúce už pominutý svet alebo práveže javy, ktoré v spoločnosti rezonujú neustále (…) Vo výbere sa napokon ocitli diela rôznych žánrov a tém, podľa toho, ako si prispievatelia a prispievateľky vysvetľujú pojem klasika. Prevaha bielych mužov v ňom odzrkadľuje vžitú predstavu o podobe literárneho kánonu a heterogénnosť a zdanlivá nekoncepčnosť výberu zas biele miesta v slovenskej prekladovej recepcii“, píše v úvodnom texte šéfredaktorka Gabriela Magová. Pokračovať na Prezentácia časopisu Verzia: Zabudnutá klasika

BCLT Book Launch

Prismatic Jane Eyre: Close-Reading a World Novel Across Languages

pondelok 11. decembra 2023
17. –  18. hod.
Online 
(Hybrid) and UEA Campus: JSC 1.03

Register to watch the event ONLINE

In this hybrid (in-person / online) book launch seminar, co-authors Matthew Reynolds (St Anne’s, Oxford), Eugenia Kelbert (UEA), Jernej Habjan (Ljubljana) and Kayvan Tahmasebian (SOAS, London) will be discussing Prismatic Jane Eyre, which is available as an open access download from Open Book Publishers. Pokračovať na

Vzdelávací seminár: Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

6. december 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89382666306?pwd=KVaRSKKIU3ew29jWg48uILYfR3ZoJg.1
Meeting ID: 893 8266 6306
Passcode: 829680

Pozývame na vzdelávací seminár v rámci projektu Hyperlexikón, na ktorom predstavíme náplň projektu, ako aj architektúru a funkcionality novej webovej stránky tejto internetovej platformy. Keďže je stránka v testovacej verzii, účastníčky a účastníci seminára budú mať priestor na aktívnu systémovú spätnú väzbu.

Roman Mikuláš za kolektív autoriek a autorov

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-20-0179.

 

Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
eds. Judit Görözdi, Magdolna Balogh (Budapest: Reciti Kiadó, 2022)

Kedy: v stredu 6. 12. 2023 o 10:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava

Jazyk podujatia: slovenský

 

Publikáciu predstaví: Pál Száz (Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK)

Vystúpia aj editorky zborníka: Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka P. Esterházyho do slovenčiny Renáta Deáková

Publikácia je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristiek a hungaristov najrôznej-šej proveniencie od Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Pokračovať na Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Hosťovská prednáška docenta Valerija Kupku v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť
+ online

 

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81894767451?pwd=QEQObDQOOClixNND7m1jP0DMo1H5ZU.1
Meeting ID: 818 9476 7451
Passcode: 754694

Ruská náboženská filozofia ako fenomén, ktorý vznikol z tradície filozofujúcej ruskej literatúry 19. storočia, prináša celý rad prekladových prekvapení, Pokračovať na Valerij Kupka – K niektorým špecifikám prekladu ruskej náboženskej filozofie do slovenčiny

Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Prednáška profesorky Márie Kusej v rámci výskumného projektu o preklade a recepcii spoločenskovedných a humanitnovedných textov.

29. november 2023 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83798654707?pwd=Z8xN21EbvgY2DmtvE2qdmbQ6rqkv4B.1
Meeting ID: 837 9865 4707
Passcode: 545329

Vydavateľské  prostredie  ako organická  a nevyhnutná súčasť literárneho  života do veľkej miery  závisí od charakteru a súradníc  sociokultúrneho a politického systému. Zvlášť  vý-razne to platí  pre slovenský kultúrny priestor v 20. storočí,  pre ktorý to znamenalo búrlivý rozvoj  (v medzivojnovom období), ale aj zložitú cestu (v období vojnovej slovenskej republiky, resp. po roku 1945). Pokračovať na Mária Kusá – Vydavateľské prostredie v súradniciach sociokultúrneho a politického systému (1918-1970)

Olha Voznyuk – Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Guest lecture Ukrainian Culture after the Revolution of Dignity: Changes and Challenges / Hosťovská prednáška Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy

Dr. Dr. Olha Voznyuk
(International Research Center for Cultural Studies University of Art and Design Linz, Vienna)

15. november 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prednáška a diskusia budú v angličtine

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/82090121934?pwd=GBIG7nyn6x1N0pCMmIZiNxSoGJJsDx.1
Meeting ID: 820 9012 1934
Passcode: 055833

More information in English HERE.

Revolúcia dôstojnosti na Ukrajine v roku 2014 zmenila smerovanie ukrajinskej literatúry a kultúry. Súčasná literatúra zaznamenala nedávne historické udalosti v mnohých dielach, ktoré zmenili aj vývoj ukrajinskej kultúry a ukrajinskej identity. Niektoré diela ukrajinských spisovateľov a spisovateliek zamerané na obnovu ukrajinských historických naratívov, ktoré sa „stratili“ počas sovietskej éry, následne ovplyvnili ukrajinský filmový priemysel. Pokračovať na Olha Voznyuk – Ukrajinská kultúra po revolúcii dôstojnosti: Zmeny a výzvy