Lívia Paszmár, PhD.   #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Spýtali sme sa niektorých, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Lívia Paszmár, ktorá prácu o tvorbe Pétera Esterházyho písala pod vedením Dr. Judit Görözdi, sa s nami podelila o svoju skúsenosť:

Po úspešnej prijímacej skúške som dostala obrovskú šancu, spoznala som ľudí, ktorí ma ovplyvňujú dodnes, mohla som zažiť, aký je to pocit, keď veria v moje schopnosti…

Doktorandské štúdium v Ústave svetovej literatúry SAV malo zásadný vplyv na môj profesijný aj súkromný život. Prijala som to ako dar. Po úspešnej prijímacej skúške som dostala obrovskú šancu, spoznala som ľudí, ktorí ma ovplyvňujú dodnes, mohla som zažiť, aký je to pocit, keď veria v moje schopnosti a v neposlednom rade som mohla stráviť štyri roky zahĺbením sa do tematiky, ktorej som sa cítila blízko. Skúmala som intertextualitu vo vybraných, do slovenčiny preložených dielach maďarského autora Pétera Esterházyho, ktorého tragicky skorá smrť zasiahla čitateľskú verejnosť rok pred mojou obhajobou. Zo súčasného postmoderného autora sa práve vtedy stával „klasický“ postmoderný autor a nikdy nezabudnem, ako sme sa s mojou školiteľkou Dr. Judit Görözdi a s prekladateľkou Renatou Deákovou pozerali na bociana, ktorý si počas poslednej rozlúčky so spisovateľom sadol na kríž na kupole kostola a rodinného mauzólea  Esterházyovcov v obci Ganna. Svojej školiteľke som – okrem všetkej nesmiernej pomoci – vďačná aj za to, že sme spolu zažili toto. Od ukončenia môjho štúdia v roku 2017 prešlo viac ako šesť rokov a hoci nepôsobím na akademickej pôde, získané vedomosti a zručnosti ma sprevádzajú v zamestnaniach a v rôznych aktivitách, ktoré si ma odvtedy našli. Venovala som sa organizovaniu kultúrnych podujatí, v súčasnosti som rozhlasovou redaktorkou, prekladám zo slovenčiny do maďarčiny a v každej oblasti sa môžem spoľahnúť na skúsenosti z ústavu. Z tohto hľadiska by som zdôraznila najmä hodnotový systém a vkus, ktoré naozaj vždy a všade využívam. Zároveň si myslím, že mi štúdium pomohlo si uvedomiť jednu vec: Väčšinou nemá zmysel hľadať príčinu prípadných neúspechov vo vonkajších okolnostiach. A to nie je málo.