Anna Fosse, PhD. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Pôsobí ako externé pracovisko FiFUK, prihlášku na prijímacie skúšky si môžete podať do 31. mája.

Naším ústavom prešlo už veľa úspešných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa po obhájení dizertačnej práce vydali rôznymi cestami. Spýtali sme sa viacerých výrazných osobností kultúrneho či univerzitného života spomedzi nich, načo im bolo doktorandské štúdium z dnešného pohľadu. Vynikajúca prekladateľka a znalkyňa severskej literatúry Anna Fosse získala titul PhD. v roku 2017. Školiteľom dizertačnej práce Tragika a tragédia v súčasnej severskej dráme bol germanista a škandinavista Milan Žitný. Anna Fosse o svojej skúsenosti napísala:

Doktorandské štúdium v Ústave svetovej literatúry SAV považujem za jedno z najproduktívnejších období svojho života, o to viac, že som v ústave začala pôsobiť vo fáze takzvanej mladej dospelosti.

Vďačím za to nielen možnosti slobodne pracovať na obľúbenej téme v podnetnom prostredí, pod veľkorysým dozorom skutočnej kapacity, doc. Milana Žitného, s podporou vtedajšieho vedenia, najmä prof. Adama Bžocha, ktorý ma veľmi ovplyvnil nielen ako intelektuál, ale aj ako človek, ktorý intelektuálne obsahy vedel preniesť aj na tie životné. Rovnako tak bolo obohacujúce hoc aj letmo stretnúť iných, ktorí dokázali sprostredkovať zapamätateľné intelektuálne impulzy, v niektorých vzácnych prípadoch na celý život. V súčasnosti sa venujem najmä prekladom severskej drámy, ktorá bola témou mojej dizertačnej práce.

Prečítajte si napríklad rozhovory s Annou Fosse z roku 2023 v Denníku N alebo v Knižnej revue.