Krištof Anetta, Phd. #nacomijedoktorandskestudium

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., ponúka štvorročné interné doktorandské štúdium v študijnom programe Literárna veda (viac informácií TU). Ešte do 10. januára s nami môžete konzultovať vlastný návrh na tému dizertačnej práce alebo sa neskôr prihlásiť na niektorú z vypísaných tém. V našom ústave úspešne absolvovalo už veľa doktorandiek a doktorandov, ktorí sa vydali rôznymi cestami. Krištof Anetta, ktorý dizertačnú prácu Nové paradigmy tvorby: Analýza multimodálnych internetových platforiem obhájil pod školiteľským vedením Dr. Bogumiły Suwara v roku 2019, nám na otázku, načo mu bolo doktorandské štúdium, odpovedal takto:

Literatúra spája a kultivuje mysle – nepoznám humánnejšie, vrúcnejšie umenie. Zasvätiť roky uvažovaniu o nej je privilégium. Toto štúdium mi umožnilo niekoľko rokov existovať v komunite ľudí, s ktorými sme si rozumeli ako s málokým, a dalo mi plnú slobodu a zodpovednosť za riadenie vlastnej vedeckej cesty.

Vďaka nemu som sa dostal na konferencie do blízkych aj vzdialených krajín a mnohé z dní na cestách sa mi nezmazateľne zapísali do pamäti. Titulu PhD. vďačím aj za to, že som po jeho získaní smel istý čas vykonávať prácu odborného asistenta na univerzite. Len tak som sa mohol dostať k tej krásnej zodpovednosti, ktorou je tvorba obsahu predmetov, prednášanie a vedenie záverečných prác – moc odovzdať ďalej aspoň trochu z toho, čo literatúra dala mne. Zatiaľ čo svoju vedeckú špecializáciu rozvíjam do viacerých disciplín, môj literárnovedný diplom zo SAV je vždy pripravený reprezentovať môj vrcholne vážny záujem a kompetenciu akademicky aj prakticky uvažovať o literatúre.