Zsolt Czigányik o utopizme stredovýchodnej Európy

Guest lecture Utopia in Central Europe / Hosťovská prednáška Utópia v strednej Európe

Zsolt Czigányik
(Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť)

24. apríl 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/86128836042?pwd=VIV0kHA5jyrW9I9BMSD6IU35nS40w9.1
Meeting ID: 861 2883 6042
Passcode: 305063

Utópia sa nachádza v priestore nikoho medzi literatúrou, sociálnou filozofiou a spoločenskými vedami, kde sa prelínajú literárne a sociopolitické faktory. Podľa historika Pétera Hanáka je stredná Európa regiónom, kde sa realita a utópia odjakživa miešali. Zsolt Czigányik bude vo svojej prezentácii skúmať oba koncepty: ako utopické literárne diela odrážajú spoločenskú a politickú realitu a ako bol tento žáner, ktorý vznikol v západnej Európe, prijatý a rozvíjaný v našom regióne. Na základe vlastného výskumu anglickej a maďarskej utopickej literatúry v stručnosti načrtne, ako rozumie pojmu utópia a neustále sa meniacemu označeniu stredná Európa ako priestoru na pomedzí Východu a Západu. Zároveň predstaví projekt, ktorý vedie v rámci výskumného tímu Democracy in East Central European utopianism (Demokracia v utopizme stredovýchodnej Európy) a ktorého cieľom je zadefinovať špecifické črty stredoeurópskej utópie ako napríklad jej národný charakter. Ide o bežiaci projekt, takže prednášajúci uvíta od kolegýň a kolegov zo Slovenskej akadémie vied spätnú väzbu.

Zsolt Czigányik (1974) je docentom na Katedre anglistiky na Univerzite Eötvösa Loránda (ELTE) v Budapešti a vedúci výskumného tímu Democracy in East Central European utopianism (Demokracia v utopizme stredovýchodnej Európy), ktorý je financovaný nadáciou Gerda Henkel Foundation na Stredoeurópskej univerzite. Je tiež tajomníkom Utopian Studies Society (Spoločnosti pre výskum utópie). Jeho výskumné zameranie je moderná utopická a dystopická literatúra. Minulý rok mu vyšla monografia Utopia Between East and West in Hungarian Literature (Palgrave Macmillan, 2023), ktorá skúma utopickú tradíciu v maďarskej literatúre.