Nové číslo: Derrida a literatúra

eds. Marcel Forgáč ‒ Milan Kendra ‒ Alžbeta Kuchtová

Toto číslo venuje pozornosť Derridovmu uvažovaniu o literatúre a vyrovnáva sa s viacerými špecifickými otázkami, ktoré dekonštrukcia otvára v súvislosti s literárnosťou. Výskum vzťahu „Derrida a literatúra“ sa v podmienkach určovaných dekonštrukciou zároveň stáva interdisciplinárnou textuálnou analýzou. Jednotlivé štúdie sa preto zaoberajú problematikou smrti autora, autobiografického písania, okrajovosti alebo singularity literatúry (a v literatúre), ako aj rozdielom medzi filozofiou a literatúrou alebo transgresivitou literatúry. V neposlednom rade reflektujú otázky demokracie, politiky, práva, etiky či ekonómie, ktoré sa v Derridovom prístupe spájajú s pôsobením literatúry.

Z obsahu:

MILAN KENDRA ‒ ALŽBETA KUCHTOVÁ
Derrida and Literature
MARCEL FORGÁČ
Hry záhybov: Habermas, Derrida, Mukařovský
JACQUELINE HAMRIT
Derrida et la littérature : une relation passionnelle
JUAN EVARISTO VALLS BOIX
This strange institution called performativity: Jacques Derrida, the anarchy of literature,
and the counterinstitution of democracy
DARIN TENEV
Derrida and the potentiality of literature: Notes on Derrida’ s “The Law of Genre”
MANUEL RAMOS DO Ó
La question de la littérature chez Jacques Derrida : le droit fondamental et l’ ouverture
du parergon
ERNESTO FEUERHAKE
L’ unique et le texte. Derrida, Valéry, entre autres
SALIM HAFFAS
La mort de l’ auteur entre Barthes, Derrida et Foucault
MIROSLAV KOTÁSEK
How many deaths? Auto-bio-graphy as death-writing

Celý obsah čísla s prelinkovaním na jednotlivé texty v režime open access nájdete TU.