Prednáška: Dr. Lucyna Spyrka


ÚSTAV SVETOVEJ LITERATÚRY SAV
Vás pozýva na prednášku
Dr. Lucyna Spyrka
(Uniwersytet Śląski, Poľsko)
Zdomácnenie a odcudzenie prekladu v blízkych kultúrach
v stredu 8. júna 2016 o 10:00
v Ústave svetovej literatúry SAV, Konventná 13

Na pomenovanie prekladových stratégii sa v teórii prekladu etablovali dva pojmy: preklad zdomácnený (domestikovaný, angl. domesticated translation) a preklad odcudzený (angl. foreignizated translation) (Venuti). Tieto stratégie sa vzťahujú na preklad prvkov, ktoré sa z pohľadu prijímajúcej kultúry vnímajú ako cudzie. Tie isté pojmy môžu takisto označovať miesto prekladu v prijímajúcej kultúre. Slovenská a poľská kultúra sa považujú za veľmi blízke. Medzi blízkymi kultúrami sa len veľmi málo prvkov pociťuje ako cudzie. V poľsko-slovenských kultúrnych vzťahoch sa však hovorí o asymetrii (Suwara). Preklady slovenskej literatúry sa v poľskej kultúre nezdomácňujú. Prekladateľom zvolená stratégia a kvalita prekladu nerozhodujú o zdomácnení alebo odcudzení prekladu v sekundárnej kultúre.

Podujatie sa koná v rámci prednášok doktorandského štúdia.