Ivana Kupková – Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny

Hosťovská prednáška
Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny

Ivana Kupková
(Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach)

29. máj 2024 (streda) o 10.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online

 

Link na pripojenie cez Zoom
https://us06web.zoom.us/j/81251144456?pwd=KhA32F5CgBqsKR2RzbK7ctwIe2ylOe.1
Meeting ID: 812 5114 4456
Passcode: 382110

Prednáška sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Pri prekladaní z jazyka s inou grafickou sústavou sa riešenie jazykovo-kultúrnych otázok začína už na úrovni grafiky – najčastejšie pri prenose vlastných mien (predovšetkým mien osôb, ale aj geografických názvov). Pokiaľ ide o ruštinu, v Pravidlách slovenského pravopisu máme k dispozícii zásady prepisu ruskej cyriliky do slovenčiny. Napriek tomu sa pomerne často stretávame s tým, že sa v praxi neuplatňujú. V prípade prekladateľov z ruštiny to môže byť jednoducho neovládaním prekladateľského remesla – znalosť pravidiel prepisu by sa dala pokladať za jednu zo základných zručností prekladateľa z ruštiny, za súčasť prekladateľského remesla, t. j. istých rutinných postupov s určitou dávkou tvorivosti. Ruské mená sa však môžu vyskytnúť aj v iných ako ruských textoch a môžu byť skreslené vplyvom odlišného prepisu v danom jazyku. Problém prepisu ruských mien do slovenčiny sa tak týka nielen prekladania z ruštiny, ale aj prekladov z iných jazykov.

Mgr. Ivana Kupková, PhD., vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove (dnes Prešovská univerzita) a UPJŠ v Košiciach. Vyučuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Prekladá z ruštiny (P. Krusanov: Uhryznutie anjela; V. Pelevin: Helma hrôzy; A. P. Čechov: Za súmraku; M. Bulgakov: Zápisky mladého lekára; B. Piľňak: Stroje a vlky; a i.). Venuje sa teórii a kritike prekladu, je spoluautorkou monografie Slovenská prekladateľská škola – teória a prax: Slovenské preklady ruskej prózy v 60. – 80. rokoch 20. storočia a zásady slovenskej prekladateľskej školy (2020) a Slovníka ruskej umeleckej kultúry 20. storočia (2014) a autorkou samostatných monografií Preklad ako boj so zmyslami (2010) a Cesty k „novej“ ruskej literatúre v slovenských prekladoch po roku 1989 (2023).