Lada Kolomiyets o prekladaní ruskej literatúry na sovietskej Ukrajine

Guest lecture The Bright and Dark Sides of Translating Russian Literature in Soviet Ukraine / Hosťovská prednáška

Lada Kolomiyets
(Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; Visiting Professor at Dartmouth College, USA)

17. apríl 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

 

Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/89959349119?pwd=9JyzV0UjA4wUVQ4YuSznTwuNZxaL7C.1
Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Ukrajinsko-ruské prekladové vzťahy v tzv. „spoločnom kultúrnom priestore“ v období od dvadsiatych do päťdesiatych rokov 20. storočia charakterizuje dramatický konflikt. Prekladanie z ruštiny a cez ruštinu v období od polovice tridsiatych až po polovicu päťdesiatych rokov obrazne pripomína zovretie králika veľhadom. Keď v poststalinskom období toto zovretie trochu poľavilo, vznikla nová škola prekladu, ktorá odmietala rusifikáciu. Jej hlavnými teoretikmi boli známi prekladatelia ruskej prózy Olexa Kundzič, Stepan Kovhaniuk, Maxim Rylsky a iní. Prednáška sa sústredí na historiografický opis ruskej literatúry v ukrajinskom preklade. Na základe porovnania reprintov a opakovaných prekladov s pôvodnými prekladmi osvetlí ideologicky podmienený knižný trh a meniaci sa charakter sovietskeho kánonu klasickej ruskej a zahraničnej literatúry.

Lada Kolomiyets získala doktorát z translatológie, je profesorkou na Národnej univerzite Tarasa Ševčenka v Kyjeve a v súčasnosti hosťuje na Dartmouth College, USA. V minulosti bola držiteľkou Fulbrightovho štipendia na University of Iowa (1996/1997) a Pennsylvania State University (2017/2018), ako aj Wenner-Gren Foundation fellowship, Harris Distinguished Professorship Foundation a iných. Venuje sa interdisciplinárnemu výskumu literatúry, folklóru a prekladu. Je autorkou troch monografií, niekoľkých učebníc pre vysoké školy a zostavovateľkou antológií. Monografie: Conceptual and Methodological Grounds of Contemporary Ukrainian Translations of British, Irish, and North American Poetry (2004) a Ukrainian Literary Translation and Translators in the 1920s-30s (2013, 2nd ed. 2015). Kapitoly v knihách: Translating Russian Literature in the Global Context (2024), Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context (2023), Translation under Communism (2022), Translation and Power (2020). Autorka encyklopedických hesiel v The Routledge Handbook of the History of Translation Studies (s Oleksandrom Kalnyčenkom, 2024).