Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú

Ocenenú kolegyňu predstavujeme v krátkom osobnom profile.

Jane Cvikovej bola udelená Pamätná plaketa SAV „za vedeckovýskumné výsledky v oblasti feministickej literárnej vedy a za výnimočný celospoločenský význam, ktorý má jej priekopnícka práca v oblastiach feministických štúdií a používania rodovo inkluzívneho jazyka na Slovensku.“ Ako vedecká pracovníčka sa zameriava na nemecky písanú literatúru, feministickú literárnu vedu a interdisciplinárne rodové štúdiá. Už celé desaťročie pôsobí ako šéfredaktorka medzinárodne uznávaného časopisu pre výskum svetovej literatúry World Literature Studies. Jej činnosť a aktivity prekračujú akademický rámec smerom k širšie ponímaným kultúrnym a spoločensko-politickým témam. Patrí k priekopníckym osobnostiam ponovembrového feminizmu na Slovensku. Vo verejnom živote je známa predovšetkým svojím účinkovaním a aktivitami spojenými s organizáciou ASPEKT a rovnomenným feministickým kultúrnym časopisom, ktoré začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia spoluzakladala a v ktorých pôsobí dodnes. Angažovala sa tiež na príprave kampaní zameraných na problematiku násilia páchaného na ženách, sexuálneho násilia či rodového rozdielu v odmeňovaní. Venuje sa aj problematike rodovo inkluzívneho používania jazyka. Je členkou Komisie SAV pre rovnosť.

Rozhovor Sone G. Lutherovej s Janou Cvikovou s názvom Feminizmus potrebuje k životu verejný diskurz, ktorý odznel v rámci cyklu Vedecký podcast SAV, si môžete vypočuť TU.

https://akademiavied.podbean.com/e/54-jana-cvikova-%e2%80%a2-feminizmus-potrebuje-k-zivotu-verejny-diskurz/