Nové číslo: Svetová literatúra a národná literatúra

ed. Péter Hajdu, Shenzhen University, China

Z hľadiska obehu alebo kanonizácie svetová literatúra neexistuje v jedinej univerzálnej podobe, ale v lokálnych, regionálnych, areálových, národných a sociokultúrnych variáciách. Národná literatúra sa ako významný pojem objavila v 19. storočí. Jej vzťah k svetovej literatúre je predmetom diskusií už 200 rokov. Texty v tomto čísle pristupujú k pojmom svetovej a národnej literatúry z rôznych teoretických východísk, skúmajú napríklad ich interakcie z hľadiska moci a rodu. Prinášajú aj prípadové štúdie z lusofónneho a čínskeho kontextu, ktoré ukazujú, ako spisovatelia od renesancie po éru internetu prekračovali oslovenie „národne“ vymedzenej čitateľskej obce smerom ku globálnemu publiku. #openaccess #worldliteraturestudies 

Z obsahu – štúdie k téme:

PÉTER HAJDU
National peculiarities in approaching the Classics: The case of Catullus with Hungarian modernism
MICHAEL STEPPAT
Nation vs. world? Global imprints on Shakespeare and the orientation of world literature
SIMÃO VALENTE
World literature and national literatures in Portuguese
FATIMA FESTIĆ
Gender as a mediation between world literature and national literature
ZHENLING LI
Cross-culture, translation and post-aesthetics: Chinese online literature in/as world literature in the Internet era
TAO HUANG
The state’s role in “worlding” a popular national genre: The case of China and Liu Cixin
DAVID PAN
The end of world literature?

Celý obsah čísla s prelinkovaním na jednotlivé texty v režime open access nájdete TU.