Teória interdiskurzu. Teoretický rámec – operacionalizácia – príklady analýzy

FOTO – transcript-publishing.com

Hosťovská prednáška / Gastvortrag: Interdiskurstheorie. Theoretischer Rahmen – Operationalisierung – Analysebeispiele / Teória interdiskurzu. Teoretický rámec – operacionalizácia – príklady analýzy

Prof. Dr. Rolf Parr
(Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Geisteswissenschaften, Germanistik /Literatur- und Medienwissenschaft/)

10. máj 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in deutscher Sprache/tlmočenie do slovenčiny

Prvá časť prednášky predstaví prístup založený na teórii a analýze interdiskurzov, ako sa v posledných desaťročiach rozvíjal v oblasti literárnej a kultúrnej vedy na univerzitách v Bochume, Dortmunde a Duisburgu-Essene. Druhá časť bude prostredníctvom príkladov analýzy kolektívnych symbolov demonštrovať prechod od teórie k analýze interdiskurzov, t. j. transfer teórie do súboru analytických nástrojov. Tretia časť prednášky sa bude venovať niektorým konkrétnym príkladom z oblasti politiky a formovania kultúrnych alebo literárnych skupín, a to v súvislosti s otázkou, ako možno pomocou teórie interdiskurzov uchopiť kolektívne a individuálne identity. Ide o súhru integrácie praxe, t. j. sociálnych podoblastí prepojených interdiskurzívnymi prvkami (formujúci projekt) so zúčastnenými sociálnymi vrstvami – alebo „triedami“ či „prostrediami“ (sociálny projekt). Záverečná rekapitulácia zhrnie následnosť možných krokov analýzy interdiskurzov.

Hosťovská prednáška sa koná v rámci projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/88058465470?pwd=R2s3eFUwdW1ZWnlNTVR2c1MzOU8vZz09
Meeting ID: 880 5846 5470
Passcode: 930501

In einem ersten Teil wird der Ansatz der Interdiskurstheorie/Interdiskursanalyse dargestellt, wie er in den letzten Jahrzehnten an den Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen in den Literatur- und Kulturwissenschaften entwickelt wurde.

Čítať ďalej →