V závere roka želáme, nech nás všetkých sprevádza vnútorný a vonkajší pokoj. A ak už nepokoj, tak len ten tvorivý.
Srdečne ďakujeme za všetku podnetnú prácu, spoluprácu a záujem o svetovoliterárne dianie v našom ústave. Tešíme sa na rok budúci.