Prezentácia zborníka o zahraničnej recepcii diela Pétera Esterházyho na Festivale Bázis

V rámci programu o nových literárnovedných publikáciách na Festivale Bázis predstaví hungaristka Judit Görözdi zborník textov o zahraničnej recepcii diela Pétera Esterházyho Külországi könyvespolcokon, ktorý zostavovala spolu s Magdolnou Balogh.

KEDY: v piatok 6. októbra 2023 o 17.45 hod.

KDE: Mostová 8 (sídlo Tanečného divadla Ifjú Szivek), Bratislava

Jazyk: maďarčina s tlmočením do slovenčiny

Prezentáciu moderuje Pál Száz a zúčastní sa jej aj editor ďalšej predstavovanej publikácie Zoltán Németh.

 

 

„Literatúra je fundamentalistická. Pracuje len s jedným jazykom, darmo by sa v danej situácii našiel iný, priliehavejší, vytrvá. Práve v tom je jej podstata: je uzavretá do nekonečna a konečnosti jediného jazyka. Z toho jazyka musí vyťažiť všetko“ – píše Péter Esterházy, postmoderný umelec slova a inovátor jazyka v maďarskej literatúre v eseji Z podivuhodného života slov (prel. R. Deáková).

Autorky a autori zborníka sa podujali na to, aby preskúmali, ako sa Esterházyho tvorba, ktorá vyťažuje „jeden jazyk“ (t. j. kultúru a tradíciu), prejavuje v iných jazykových priestoroch; čo a ako sa dá z nej preniesť umeleckým prekladom; ako ho číta prijímajúce prostredie; aké faktory pôsobia v kultúrnom transfere Esterházyho textov a aké stopy zanechávajú v prijímajúcej literatúre.

Editorky prezentovanej publikácie v maďarčine, ktorá je dostupná online, vychádzali z materiálu vedeckej konferencie organizovanej Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave 9. – 10. septembra 2021, ktorá mapovala Esterházyho recepciu predovšetkým vo svetových jazykoch a kultúrach strednej Európy. V zborníku vydanom v spolupráci s Literárnovedným ústavom v Budapešti ho doplnili o ďalšie kultúrne priestory. Zborník obsahuje štúdie  o nemeckej, severoamerickej, britskej, francúzskej, ruskej, českej, slovenskej, srbskej, slovinskej, rumunskej, talianskej, fínskej a japonskej recepcii a prináša aj zaujímavú diskusiu umeleckých prekladateliek a prekladateľov o prekážkach a výzvach prekladania Esterházyho jazykového univerza.

Viac o festivale: https://bazis.me/sk/events/iii-festival-bazis

Bližšiu informáciu o publikácii Külországi könyvespolcokon (eds. Judit Görözdi, Magdolna Balogh) nájdete TU.