Elaheh Karimi Riabi – Literárna veda v Iráne: história, koncepcie a inštitúcie

Guest lecture Literary studies in Iran: history, concepts and institutions / Hosťovská prednáška Literárna veda v Iráne: história, koncepcie a inštitúcie

Dr. Elaheh Karimi Riabi
(Teheránska univerzita, štipendistka NŠP SR v ÚSvL SAV, v. v. i., viac o prednášajúcej TU)

4. október 2023 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, in English / Prednáška bude v angličtine, diskusia v angličtine a ruštine.

Text in English HERE.

Literárna veda v Iráne má bohatú a rozmanitú históriu, ktorá trvá už celé tisícročie a odráža kultúrne dedičstvo krajiny, jej jazykovú komplexnosť a významný prínos k literatúre. Literatúra v Iráne zahŕňa širokú a rôznorodú škálu literárnych diel od starovekých eposov až po moderné romány. Klasická perzská literatúra prekvitala počas islamského zlatého veku, najmä počas Abbásovského kalifátu. Popredné osobnosti ako Rúmí, Omar Chajjám a Háfiz významne prispeli k perzskej literatúre v tomto období. Perzská literatúra absorbovala aj vplyvy iných kultúr vrátane arabskej, turkickej a indickej, ktoré obohatili jej literárne dedičstvo. Iránska literatúra naďalej prekvitá a vyvíja sa, čím ovplyvňuje svetovú literárnu scénu. Často odráža zložitosť moderného života a zaoberá sa otázkami identity a sociálno-politickými otázkami.

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa v Iráne objavili noví literárni kritici. Títo kritici mali niekoľko spoločných tém: realizmus, vlastenectvo, protest a jednoduchosť jazyka. Problémy Iránu videli ako dôsledok straty morálnych hodnôt a ich útoky boli často plné obrazov a jedu. Moderní kritici tak nadviazali na klasickú tradíciu ohovárania.

V druhej polovici 20. storočia došlo k dvom historickým udalostiam, ktoré vo všeobecnosti formovali humanitné vedy v Iráne: studená vojna za Pahlavího režimu a kultúrna revolúcia po islamskej revolúcii. V nasledujúcom období sa komparatívna literatúra v Iráne začala rýchlo rozvíjať. Najmä v posledných rokoch iránski vedci zaoberajúci sa porovnávacou literárnou vedou redefinovali túto disciplínu. Aplikácia rôznych filozofických a literárnych teórií je bežným javom v súčasných vedeckých prácach v Iráne.

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/85836650391?pwd=0SQED3aqtstTSEyKDafH7cuobCky8X.1
Meeting ID: 858 3665 0391
Passcode: 309125