Nobelistka Annie Ernaux píše na ostrí noža

Tohtoročnú Nobelovu cenu za literatúru udelili francúzskej spisovateľke Annie Ernaux „za odvahu a klinickú ostrosť, s akou objasňuje korene, odcudzenie a kolektívne obmedzenia osobnej pamäti“. Viete, že kedysi bola čestnou hostkou podujatia Ústavu svetovej literatúry SAV? Prečítajte si, ako sa od polovice 80. rokov minulého storočia postupne objavovala v kultúre na Slovensku. Podieľala sa na tom i naša kolegyňa, romanistka Katarína Bednárová, ktorá sa jej dielom zaoberala ako literárna vedkyňa aj ako prekladateľka.  

Udelenie Nobelovej ceny za literatúru je pre francúzsku spisovateľku Annie Ernaux, ako povedala pre médiá, „veľká česť, ale zároveň veľká zodpovednosť, ktorá spočíva v opakovanom podávaní svedectva o spravodlivosti a čestnosti“.

Z diela Annie Ernaux máme v slovenskom preklade iba malú časť, no jej meno sa objavilo na stránkach Revue svetovej literatúry už v roku 1985, keď Michaela Jurovská uverejnila recenziu knihy La Place. Písal o nej aj literárny vedec Miloš Tomčík a vo viacerých štúdiách romanistka Katarína Bednárová. Jej literárna tvorba je súčasťou kurikula súčasnej francúzskej literatúry na FiF UK v Bratislave už dlhé roky (prednáša profesorka Bednárová, pod jej vedením vznikli aj viaceré diplomové práce).

V roku 1993 sa v kaštieli v Moravanoch nad Váhom konali Dni francúzskej literatúry, ktoré usporiadal Ústav svetovej literatúry SAV. Čestnou hostkou bola práve čerstvá nobelistka Annie Ernaux.

Prvý preklad z diela Annie Ernaux Miesto medzi ľuďmi (La Place) z pera Kataríny Bednárovej vyšiel časopisecky (Revue svetovej literatúry, 1986), neskôr pribudol preklad Žena (Une femme, Revue svetovej literatúry, 1992). Oba preklady vyšli následne knižne vo vydavateľstve Causa editio pod názvom Miesto medzi ľuďmi. Žena (1994). Romanistka Jana Truhlářová charakterizovala prekladateľský a vydavateľský prínos K. Bednárovej pre poznávanie súčasnej francúzskej literatúry takto: „Intuíciu Kataríny Bednárovej a jej cit pre modernú literatúru si môžeme uvedomiť už pri jej prvých časopiseckých prekladoch, aj pri knižných prekladoch súdobých autoriek ako Annie Ernauxová (Žena, Miesto medzi ľuďmi, 1994) či Christiane Rochefortová (Deti storočia, 1990), ktoré vtedy ešte ani vo Francúzsku neboli natoľko známe a nevedelo sa, či v literatúre zostanú natrvalo.“

ernaux

 

 

 

 

 

V roku 2021 vyšiel knižný preklad Roky (Les Années) z pera Márie Michálkovej vo vydavateľstve Inaque.

123_Annie-Ernaux_ROKY-970x1536

Annie Ernaux odteraz patrí medzi šestnástich francúzskych „nobelistov“, z ktorých boli naposledy ocenení frankofónny autor Gao Xingjian (2000), Le Clézio (2008) a Patrick Modiano (2014).

Počnúc prvými dvoma preloženými dielami Miesto medzi ľuďmi a Žena, ktoré možno pokladať za prelomové (vo Francúzsku vyšli v roku 1983 a 1987), Annie Ernaux menila podobu autobiografickej literatúry, obraz žánru autofikcie a tzv. písania o sebe. Postupne tvorila a čírila nezaujatý, neutrálny, „klinický“ štýl minimalistického písania, ktorého úlohou bolo konštatovať stav vecí tak, aby boli jasné súvislosti. Ponad individuálny pohľad na žitú skutočnosť autorka prinášala systematický záznam o spoločnosti a komponovala takmer sociologicky ladený sumár ľudského bytia druhej polovice 20. storočia, do ktorého nepochybne patrí aj skúmanie otázky ženskej identity a miesta žien „medzi ľuďmi“. Ako sama napísala na margo knihy Žena, kultivovala projekt, v ktorom chcela „vychádzať pri písaní zo skúmania skrytej životnej skúsenosti vôbec, aby som pochopila; to znamená, aby som v nej videla historické, sociálne, aj individuálne dimenzie. Počuté slová, videné veci nie sú v tomto prípade zložkami výstavby fikcie, ale sú výskumným materiálom bez ohľadu na určenosť literárneho žánru.“ V roku 2011 sa ešte ku knihe Miesto medzi ľuďmi vrátila v knižnom rozhovore Písať na ostrí noža (Ecriture comme un couteau): „Práve pri písaní knihy La Place (Miesto medzi ľuďmi) som si v plnej miere uvedomila politickú povahu písania a vážnosť toho, čo je v hre pri takomto podujatí: ja, rozprávačka, ktorá prišla z ovládaného sveta, a teraz patrí k svetu dominantnému, som sa podujala písať o svojom otcovi a o kultúre ovládaného sveta. Uvedomovala som si, že mi hrozí veľké nebezpečenstvo, že môžem upadnúť do mizerabilizmu či populizmu, a tak úplne zlyhať v zámere priblížiť objektívnu i subjektívnu realitu môjho otca a ovládaného sveta. Že sa môžem zaradiť k tým, ktorí tento svet považujú za cudzí, exotický, za svet ´dolu´ (ako ho bez hanby a bez úvodzoviek hodnotia pravicoví politici, ktorí sú v súčasnosti pri moci). Že môžem dvakrát zradiť spoločenskú triedu, z ktorej som vzišla: prvýkrát, za čo som v skutočnosti nemohla, prostredníctvom vzdelávacej akulturácie, a druhýkrát vedome tým, že som sa zaradila aj prostredníctvom písania na dominantnú stranu. Barthes niekde hovorí, že písať znamená vybrať si ′sociálny priestor, do ktorého sa spisovateľ rozhodne umiestniť povahu svojho jazyka′.“

Z publikácií o Annie Ernaux:

BEDNÁROVÁ, Katarína. Culturiosité alebo hľadanie súčasnej francúzskej prózy. In Revue svetovej literatúry : časopis pre prekladovú literatúru, 1992, roč. XXVIII, č. 2, s. 12-14.

VANTUCH, Anton – POVCHANIČ, Štefan – BEDNÁROVÁ, Katarína. Dejiny francúzskej literatúry. Bratislava : Causa Editio, 1995. O Ernaux na s. 316-318

KENÍŽOVÁ-BEDNÁROVÁ, Katarína. Francúzska ženská literárna tvorba. In Aspekt : feministický kultúrny časopis, 1995, č. 1, s. 87-90.

BEDNÁROVÁ, Katarína. Mere/fille: le travail du deuil (récit de filiation). In Famille et relations familiales dans les littératures française et francophone. Editorka Katarína Bednárová ; editorka Jana Truhlářová. – Bratislava : SAP- Slovac Academic Press, 2008, s. 213-231.

BEDNÁROVÁ, Katarína. Auto-narration à deux visages (Annie Ernaux et Rudolf Sloboda). In Kultur im Transfer : Komparatistik in der Slowakei. – Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016, s. 97-117.

V nasledujúcom článku vám niektoré z textov o Annie Ernaux sprístupníme online.