„Výnimočnosť dialógu prostredníctvom literatúry“ na knižnom veľtrhu v Budapešti

Čestnou hostkou 27. ročníka Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti bola slovenská literatúra. Judit Görözdi, hungaristka a riaditeľka Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., vystúpila na slávnostnom otvorení za hosťujúcu literatúru.

Podujatie predstavuje jeden z najprestížnejších knižných veľtrhov v strednej Európe, k čomu okrem výborných sprievodných literárnych programov prispieva aj účasť významných osobností svetovej literatúry. 27. ročník Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti, ktorý sa konal od 29. septembra do 2. októbra 2022, svojou prítomnosťou poctila nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Svetlana Alexijevič.

Slovenská literatúra sa prezentovala 29 čerstvými knižnými prekladmi do maďarčiny. Dominovala súčasná próza a poézia, no nechýbali ani diela dokumentárnej literatúry, ako sú reportáže Tomáša Forróa, historiografická monografia Romana Holeca či kniha Jozefa Tancera z oblasti jazykovedy.

Organizátor slovenského čestného hosťovania, občianske združenie BÁZIS, pripravil výborný literárny program, predovšetkým prezentácie kníh, ako aj debaty k najaktuálnejším otázkam literatúry a kultúrneho transferu. Priestor dostala i maďarská literatúra písaná na Slovensku.

Do prípravy čestného hosťovania sa zapojili literárni vedci a vedkyne z ústavov SAV. Riaditeľka Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Judit Görözdi otvorila tohtoročný Medzinárodný knižný festival v Budapešti za hosťujúcu literatúru. Vo svojom prejave zdôraznila výnimočnosť vzájomnej kultúrnej otvorenosti a – aj vzhľadom na neďaleký vojnový konflikt – výnimočnosť dialógu prostredníctvom literatúry. Súčasnú slovenskú literatúru sprostredkovali zahraničnej  čitateľskej verejnosti tematické bloky maďarských časopisov Jelenkor, Tiszatáj a Kalligram, ktoré zostavili literárni vedci z Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., Radoslav Passia a Viliam Nádaskay. Vystúpili v paneli o časopiseckom sprostredkovaní stredoeurópskej literatúry. V debate o nástrojoch podpory literatúry a jej prekladu hovoril Radoslav Passia o možnostiach pre prekladateľov a vydavateľov slovenskej literatúry v zahraničí. O súčasnej situácii a trendoch v slovenskej literatúre diskutovala v paneli venovanom stredoeurópskym kultúram riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., Ivana Taranenková. O literárnovedných aktivitách v oblasti slovensko-maďarského a maďarsko-slovenského literárneho transferu referovala Judit Görözdi, ktorá spolu s komparatistkou Magdolnou Balogh z budapeštianskeho Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied predstavila aj niektoré knižné výstupy vedeckej spolupráce s Ústavom svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: BÁZIS/Andrea Kiss-Kohut

Záznam z otvorenia 27. ročníka Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti si môžete pozrieť TU – vystúpenie Judit  Görözdi 15´35´´– 23´50´´.

program1