On the Concept of World Literature: prednáška Andersa Petterssona o koncepcii svetovej literatúry

anderspetterssonAnders Pettersson
online hosťovská prednáška
6. apríla 2022 (streda) o 14:00

Výraz „svetová literatúra“ sa v súčasnosti používa v niekoľkých významoch: Označuje rôzne kultúrne a časovo inkluzívne súbory literatúry alebo rôzne spôsoby skúmania takejto literatúry. Svetová literatúra sa niekedy predstavuje ako entita nezávislá od mysle, inokedy zas ako vedecká konštrukcia. Profesor Anders Pettersson bude v prednáške hovoriť o tom, že výber medzi týmito alternatívami je dôležitý, lebo má významné dôsledky pre logiku myslenia a uvažovania o svetovej literatúre. Osobitnú pozornosť bude venovať zostavovateľskej koncepcii svetovej literatúry v publikácii The Cambridge History of World Literature (2021), ktorú zostavila Debjani Ganguly.

knihy

Anders Pettersson je emeritný profesor švédskej literatúry a porovnávacej literárnej vedy na Univerzite v Umeå vo Švédsku. Zaoberá sa najmä fundamentálnymi otázkami literárnej teórie, ale venoval sa aj otázkam transkultúrnej literárnej histórie. Okrem článkov a recenzií v literárnych a filozofických odborných časopisoch publikoval šesť monografií. Naposledy vydal monografiu The Idea of a Text and the Nature of Textual Meaning  (Idea textu a povaha textového významu; John Benjamins, 2017). Sám alebo spoločne s ďalšími zostavil šesť zborníkov, vrátane Notions of Literature across Times and Cultures (Koncepcie literatúry naprieč časmi a kultúrami; De Gruyter, 2006). Je aj členom zostavovateľského kolektívu pripravovanej štvordielnej monografie Literature: A World History (Wiley-Blackwell, 2022), pričom je makroregionálnym zostavovateľom pre Európu a zostavovateľom prvého zväzku o literatúre pred rokom 200 n. l.

Na prednášku v angličtine sa môžete pripojiť cez Zoom tu:

https://us06web.zoom.us/j/88943297914?pwd=NmhvRjRveHNwKzBtMUFaQlNteDN4QT09
Meeting ID: 889 4329 7914
Passcode: 414967