Literárne dielo ako súčasť komunikácie

Composition with books on the table
Foto – Pixabay.com

Pozvánka na prednášku v rámci cyklu
Z literárnovednej dielne
20. októbra 2021
o 14:00

Téma: Literárne dielo ako súčasť komunikácie (Pokus o metódu komplexnejšej interpretácie).
Prednášku vedie prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.