Prednáška Silvie Mihálikovej: Možnosti sociologickej imaginácie v kontexte iných vedných disciplín

Pozývame na interdisciplinárne orientovanú prednášku prof. PhDr. Silvie Mihálikovej, PhD. zo Sociologického ústavu SAV, ktorá sa koná v rámci doktorandského štúdia nášho ústavu.

KEDY: v stredu 5. decembra 2018 o 13.00 hod.
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9 (areál SAV na Patrónke)