Prednáška Mihaia I. Spariosu: Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination

Pozývame na hosťovskú prednášku literárneho komparatistu, významného súčasného teoretika hry profesora Mihaia I. Spariosu z University of Georgia (Athens, USA). Prednáška pod názvom „Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination“ vychádza z jeho knihy Modernism and Exile (2015).

KEDY: v stredu 23. novembra 2016 o 10:00

KDE: v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

 spariosu
Mihai I. Spariosu je Distinguished Research Professor na University of Georgia, Athens, v Spojených štátoch amerických, kde sa venuje literárnej komparatistike. Pôsobil na viacerých univerzitách v Amerike a v Európe. Je významným súčasným teoretikom hry a autorom, spoluautorom či zostavovateľom 15 monografií, medzi ktoré patrí Dionysus Reborn (1989), The Wreath of Wild Olive (1997), Global Intelligence and Human Development (2004) a Remapping Knowledge (2006). Ako editor knižnej rady The Margins of Literature Series v SUNY Press vydal a editorsky pripravil 70 kníh.