Stredoeurópske podoby magického realizmu – Prezentácia tematického čísla časopisu WLS

7. november 17.00 Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54

Číslo predstaví: Magda Kučerková
Moderuje: Radoslav Passia
Hostia: Eva Palkovičová, Dusík Anikó, Vladimír Barborík

Na základe štúdií tematického bloku časopisu World Literature Studies bude diskusia hľadať odpovede na literárnovedné otázky: je možné hovoriť o stredoeurópskom magickom realizme, čo pod tým rozumieme? Ako sa udomácnil v jednotlivých národných literatúrach tento pôvodne hispanoamerický smer/spôsob písania? Ktoré diela slovenskej resp. maďarskej literatúry môžeme vnímať ako magickorealistické?

Hlavný organizátor: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
Jazyk podujatia: slovenský