Knižnica

Spoločná vedecká knižnica dvoch ústavov zameraných na výskum literatúry: Ústavu svetovej literatúry SAV a Ústavu slovenskej literatúry SAV.
V knižnici je prístupných viac než 54 000 knižných a časopiseckých jednotiek. Knihy z príručnej knižnice a časopisy možno študovať len prezenčne.
Knižnica pravidelne vydáva informačný bulletin, v ktorom poskytuje prehľad najnovších prírastkov za uplynulý štvrťrok, a to tak z oblasti odbornej, ako aj beletristickej literatúry.

online katalóg knižnice

Výpožičné hodiny:
pondelok – piatok 9.00 – 15.30 hod.

Služby:
– výpožičné
– informačno-konzultačné
– reprografické

Adresa:
Konventná ulica 13
811 03 Bratislava
knižnica sa nachádza na prízemí

Telefón:
00421 2 5443 1995