Archívy kategórie: Udalosti

Romanista Ladislav Franek – vedecké podujatie pri príležitosti životného jubilea

Pozývame na vedecké podujatie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea profesora Ladislava Franeka. V rámci IX. ročníka Dní hispánskej kultúry ho pripravila Katedra romanistiky FF UKF v Nitre. Na podujatí predstavia aj Franekovu najnovšiu monografiu Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II.

Kedy: v utorok 25. apríla o 14:00prof. Franek svk

Kde:  Slančíkovej 1, Nitra, miestnosť č. 106

 

WALTER BENJAMIN A EURÓPSKE MESTÁ – diskusia v Goetheho inštitúte

Literárny vedec a prekladateľ Adam Bžoch a teoretička architektúry Monika Mitášová budú v rámci cyklu podujatí Filozofická kaviareň diskutovať o Benjaminových interpretáciách miest ako Berlín, Paríž či Moskva.

Kedy: v stredu 19. apríla o 18:00

Kde: Goetheho inštitút v Bratislave, Panenská 33

Walter Benjamin (1892 – 1940), nemecko-židovský filozof, literárny kritik, publicista a prekladateľ. Jeho kultúrno-spoločenské eseje o moderne a jej princípoch inšpirovali odborníkov z oblasti filozofie, sociológie, estetiky, literárnej aj mediálnej vedy. Labyrint benjaminovského sveta je dodnes príťažlivý pre každého, kto má odvahu pustiť sa do napínavého hľadania súvislostí kultúry, umenia a spoločnosti.

GeSuS 2017: 25. Internationale Fachtagung in Miskolc vom 11. bis 13. Mai 2017 

Die “LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE: SPRACHEN, Literaturen und Kulturen im Kontakt“ finden vom 11. bis 13. Mai 2017 in Miskolc (Ungarn) statt. Wir freuen uns sehr, dieses international angesehene Forum von SprachwissenschaftlerInnen, PhilologInnen, GermanistInnen, SprachlehrerInnen, Literatur-und Kulturwissenschaftlern aus ganz Europa am Lehrstuhl für Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Miskolc organisieren zu können. Ziel der Fachtagung ist es, eine Plattform zur Präsentation neuerer  Forschungsergebnisse im Bereich der Sprach-, Kultur und Literaturwissenschaft zu schaffen und das Pflegen alter Kontakte und das Knüpfen neuer Bekanntschaften zu ermöglichen.

Die geplanten Themenbereiche der Fachtagung fördern das Treffen von Sprach-, Literatur- und KulturwissenschaftlerInnen, die sich mit Themen der aktueller Forschung beschäftigen und wir möchten den interdisziplinären Dialog zwischen den VertreterInnen verschiedener Disziplinen unterstützen. Die geplanten Arbeitskreise der Tagung sind: Pokračovať na GeSuS 2017: 25. Internationale Fachtagung in Miskolc vom 11. bis 13. Mai 2017 

GeSuS Konferenz in Miskolc: Einladung zum Arbeitskreis “Feministische Literatur- und Sprachwissenschaft”

Der Arbeitskreis “Feministische Literatur- und Sprachwissenschaft” im Rahmen der GeSuS Konferenz in Miskolc Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt (11.  – 13. Mai 2017) wird von PhDr. Jana Cviková, PhD. (Institute of World Literature Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slowakei) und PaedDr. Ingrid Puchalová (Pavol-Jozef-Šafárik-Universität, Košice, Slowakei) geleitet. Wir laden Sie herzlichst ein. Die Anmeldungen hier.

In diesem Arbeitskreis werden wir der Frage nach dem aktuellen Forschungstand der feministischen Literatur- und Sprachwissenschaft bzw. Genderstudien in der ganzen Vielfalt der ihnen inhärenten inter- und transdisziplinären Betrachtungsweisen nachgehen.

Im Mittelpunkt unserer Diskussion sollte Gender als Analysekategorie stehen, so wie sie in den Untersuchungen zu Kontakten von verschiedenen Sprachen, Literaturen und Kulturen, aber auch von Fachbereichen konkretisiert wird. Dabei handelt es sich um eine Kategorie, die sich zwar seit einigen Jahrzehnten vor allem in der feministischen und Genderforschung in diverser thematischer und methodologischer Ausprägung etabliert hatte, trotzdem aber ständig um wissenschaftliche und gesellschaftliche Anerkennung zu ringen hat. Diese Etablierung unterscheidet sich sowohl in verschiedenen Disziplinen, ihren Teildisziplinen und interdisziplinären Überschneidungen, als auch in verschiedenen Ländern, wobei Gender als eine disziplinübergreifende Analysekategorie und ein formativer Bestandteil von diskursiven Praktiken im Rahmen von feministischen, postkolonialen und queeren Forschungsansätzen zu verstehen ist.

Pokračovať na GeSuS Konferenz in Miskolc: Einladung zum Arbeitskreis “Feministische Literatur- und Sprachwissenschaft”

Medzinárodné kolokvium na tému Multimodálny diskurz: od rétoriky k mediatizácii vedy

Poľský inštitút Bratislava, prof. Andrzej Adamski a Mgr. Bogumila Suwara, PhD. Vás srdečne pozývajú na medzinárodné kolokvium

Multimodálny diskurz: od rétoriky k mediatizácii vedy

Kolokvium sa bude konať v Poľskom inštitúte v Bratislave 2. marca 2017 od 10.00 hod.
Kolokvium bude zamerané na problematiku hybridizácie vedeckého a umeleckého (audiovizuálneho) diskurzu. Táto hybridizácia sa pozvoľna etabluje v podobe multimodálneho diskurzu. Kontexty rétoriky vedy treba zrejme hľadať v perspektíve lingvistického obratu, typológie a rozmanitostí diskurzov či kognitívnej jazykovedy. O mediatizácii vedy chceme uvažovať v kontexte široko chápanej hybridizácie textu a obrazu, nástrojov vizualizácie obsahov informácií v nových médiách a na internete či vizuálnych nástrojov pre metódy dolovania dát a participovania na všetkých týchto javoch a niektorých súčasných tendenciách digitálneho umenia. Čo v podstate znamená podporovanie mulimodálneho diskurzu s prihliadnutím na problematiku vedy v súčasnej spoločnosti.

Na kolokviu sa zúčastnia odborníci z Poľska (prof. Krzysztof Olszewski: Akadémia umení vo Varšave, Dr. Lucyna Spyrka: Sliezska univerzita v Katoviciach, Dr. hab. Andrzej Adamski: Rzeszowská univerzita v Rzeszowie, Dr. Mariusz Pisarski), Českej republiky (Dr. Jana Kostincová: Univerzita Hradec Králové) a zo Slovenska (prof. Peter Sýkora: UCM Trnava, Dr. Jana Tomašovičová: UCM Trnava, Dr. Zuzana Husárová: PFUK Bratislava, Dr. Bogumiła Suwara: ÚSvL SAV Bratislava).

Podujatie podporuje Poľský Inštitút v Bratislave, Vyšehradský Fond a Agentúra VEGA (2/0107/14).

Konferencia Perspektívy súčasnej literárnej vedy, 4.-5. novembra 2016

V rámci riešenia grantového projektu VEGA Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II. sa v dňoch 4. a 5. novembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach konala v poradí druhá vedecká konferencia zameraná na novšie aspekty literárnovedného výskumu s názvom Perspektívy súčasnej literárnej vedy, ktorú zorganizoval Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Pokračovať na Konferencia Perspektívy súčasnej literárnej vedy, 4.-5. novembra 2016

International conference in Bratislava: Johan Huizinga and Central/East-Central Europe

huizingaPozývame na medzinárodnú konferenciu “Johan Huizinga and Central/East-Central Europe”, ktorú organizuje Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku a Goetheho inštitútom.

KEDY: štvrtok 24. a piatok 25. novembra 2016
KDE: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava
JAZYKY: nemčina a angličtina

 

 

PROGRAMME OF THE CONFERENCE

24th November 2016 (Thursday)
9.30 Opening by Richard van Rijssen, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Slovakia
9.45 Anton van der Lem (Leiden): Johan Huizinga and Europe
10.15 Wessel Krul (Groningen): Johan Huizinga on historical change
10.45 Annette Wunschel (Wien/Berlin): Mitteleuropa im Briefwechsel von J. Huizinga
Discussion, lunch
13.30 Thomas Macho (Wien): Huizingas Wien
14.00 Christian Krumm (Duisburg-Essen): Too close to be wrong. Too different to be accepted – Johan Huizinga and German science illustrated by the example of Oswald Spengler
Discussion, coffee break
15.00 Willem Otterspeer (Leiden): Johan Huizinga and Leo Spitzer: the notion of Stimmung revisited
15.30 Ivan Gerát (Bratislava): Johan Huizinga and Max Dvořák – key concepts of image interpretation around 1918

25th November 2016 (Friday)
9.30 Geertjan de Vugt (Amsterdam): Ludic warfare: Huizinga’s Auseinandersetzung with Carl Schmitt
10.00 Léon Hanssen (Tilburg): Johan Huizinga and Georg Lukács
Discussion
11.00 Olga Sidorova (Ekaterinburg): Johan Huizinga and Yuri Lotman: typological convergence of ideas and approaches
11.30 Halina Mielicka-Pawłowska (Kielce): Entertainment in communist and postcommunist Poland
Discussion, lunch
13.30 Tamás Balogh (Budapest): “Cséˮ about “Eˮ
14.00 Wilken Engelbrecht (Olomouc): Johan Huizinga in Czechia
14.30 Adam Bžoch (Bratislava): Johan Huizinga in Slovakia
Discussion and closing statement

Huizinga Conference Programme (pdf)

Prednáška Mihaia I. Spariosu: Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination

Pozývame na hosťovskú prednášku literárneho komparatistu, významného súčasného teoretika hry profesora Mihaia I. Spariosu z University of Georgia (Athens, USA). Prednáška pod názvom “Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination” vychádza z jeho knihy Modernism and Exile (2015).

KEDY: v stredu 23. novembra 2016 o 10:00

KDE: v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

 spariosu
Pokračovať na Prednáška Mihaia I. Spariosu: Modernism, Play and the Exilic-Utopian Imagination

Stredoeurópske podoby magického realizmu – Prezentácia tematického čísla časopisu WLS

7. november 17.00 Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54

Číslo predstaví: Magda Kučerková
Moderuje: Radoslav Passia
Hostia: Eva Palkovičová, Dusík Anikó, Vladimír Barborík

Na základe štúdií tematického bloku časopisu World Literature Studies bude diskusia hľadať odpovede na literárnovedné otázky: je možné hovoriť o stredoeurópskom magickom realizme, čo pod tým rozumieme? Ako sa udomácnil v jednotlivých národných literatúrach tento pôvodne hispanoamerický smer/spôsob písania? Ktoré diela slovenskej resp. maďarskej literatúry môžeme vnímať ako magickorealistické?

Hlavný organizátor: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
Jazyk podujatia: slovenský

Konferencia Interdisciplinary Play and Interplay in the Postdigital Age

Play2016SK
Play2016SKprogram

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu
Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe
5-6. október 2016, Bratislava
Hlavný prednášajúci: Jay David Bolter (Technologický inštitút v Georgii, USA)
V západnej civilizácii už azda nikto nepochybuje o význame moderných technológií v oblasti prírodných, technických a empirických vied. Avšak potenciál moderných technológií nezostáva ani bez reflexie humanitných a spoločenských vied, predovšetkým literárnovedných a kunsthistorických. Práve tieto oblasti získavajú vďaka novým technológiám zvýšenú flexibilitu a dokážu synkreticky prepájať rôzne textové, obrazové i zvukové obsahy. Vynikajúcimi príkladmi úspešného kombinovania týchto dimenzií sú dlhodobé výskumy a projekty Jaya Davida Boltera (Turing’s Man, Writing Space, Remediation, spolutvorca programu Storyspace).
Na druhej strane sa čoraz intenzívnejšie vyzdvihovanie významu moderných technológií odohráva často na úkor adekvátneho a dôsledného zhodnotenia ich reálnych možností, ak nie dokonca na úkor precizovania špecifického jadra humanitných vied.
Pokračovať na Konferencia Interdisciplinary Play and Interplay in the Postdigital Age