Ľudia – Projekty

Medzinárodné

WORLDGOVERNMENT - Svetová vláda: Veľké naratívy v súčasnej vedecko-fantastickej literatúre
World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction
Program: Horizon 2020
Zodpovedný riešiteľ: Kaminski Johannes, PhD.
Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Späť