Pracovníčky a pracovníci

Kaminski, Johannes , PhD.

Som komparatista so zameraním na presahovanie hraníc kultúrnych tém vrátane prepisovania západného kánonu vo východnej Ázii a súčasného utopizmu. Aj keď sa zaujímam aj o nemeckú a čínsku klasiku, v súčasnosti skúmam úlohu žánru sci-fi podporujúceho veľké vízie spásy ľudstva prostredníctvom technológie a vlády zhora nadol. Po získaní doktorátu na Oxfordskej univerzite som absolvoval sériu pracovných stáží po celom svete, počnúc postdoktorandskou pracovnou stážou na Britskej akadémii na University of Cambridge, pracovnou stážou na Academia Sinica v Taipei (Taiwan) a postdoktorandskou pracovnou stážou Marie Skłodowska-Curie na Viedenskej univerzite.
Späť