Príbehy maďarskej literatúry po slovensky

Pod názvom Transkultúrne aspekty v dejinách maďarskej literatúry pre zahraničných čitateľov – Príbehy maďarskej literatúry po slovensky, v originálnom znení Transzkulturális szempontok külföldieknek szánt magyar irodalomtörténetben – A magyar irodalom történetei szlovákul, sa v dňoch  21. až 24. mája 2024 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej konala medzinárodná vedecká konferencia a workshop. Podujatie sa uskutočnilo v rámci multilaterálnej spolupráce ôsmich hungaristických pracovísk strednej Európy (z Maďarska, Rumunska, Poľska, Nemecka, Slovenska) a ďalších hungaristiek a hungaristov z Talianska, Francúzska, Srbska a Bulharska pod vedením prof. Évy Bányai z Bukurešťskej univerzity. Táto intenzívna spolupráca sa realizuje v rámci medzinárodného projektu Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy realizovaného v rokoch 2021 až 2025, ktorý sa zameriava na písanie dejín maďarskej literatúry pre zahraničných čitateľov. Plánovaným výstupom projektu je príručka adresovaná odbornej aj širšej verejnosti za hranicami Maďarska. Bude publikovaná v rôznych východo- a stredoeurópskych jazykoch, pričom sa daná jazyková podoba vždy prispôsobí aktuálnemu recepčnému prostrediu.

Na vedeckej konferencii sa pätnásti prednášajúci venovali rôznym javom a otázkam kultúrnych presahov v maďarskej literatúre (bližšie informácie v programe). Jednou z prednášajúcich bola aj organizátorka podujatia, samostatná vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV, hungaristka Judit Görözdi, ktorej príspevok sa zameral na recepčné otázky prekladu maďarskej literatúry do slovenčiny. Účastníčky a účastníci pracovného workshopu zasa rozoberali jednotlivé kapitoly pripravovanej príručky, metodologické a obsahové otázky prepracovania korpusu pre slovenské čitateľstvo a možnosti realizácie ďalších inojazyčných vydaní.

Konferenciu a workshop organizoval Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., v rámci multilaterálneho projektu Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy a projektu VEGA Literárny transfer, translácia a transnacionálne literárne javy v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore, č. 2/0057/21. Podujatie podporili aj Akademická rada Maďarov na Slovensku a Domus MAV.