Z literárnovednej dielne – Marianna Deganutti: Border Writing as a Language Contact Literary Case

Prednáška / Lecture Border Writing as a Language Contact Literary Case

22. máj 2024 (streda) o 14.00 hod.
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., zasadacia miestnosť + online, v angličtine / guest lecture and discussion in English

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/81202958446?pwd=YLvL2bPN54jk6IBHgkdBJt3XkQ1qci.1
Meeting ID: 812 0295 8446
Passcode: 364610

Naša nová kolegyňa Marianna Deganutti predstaví svoju monografiu roku 2023 s názvom Literary Multilingualism in the Borderlands. The Challenge of Trieste, ktorá vyšla vo vydavateľstve Routledge. Autorka sa v nej zameriava na literárnu viacjazyčnosť, konkrétne na zložité podmienky písania v Terste, kľúčovom európskom pohraničí, ktoré sa nachádza na križovatke medzi latinskou, germánskou a slovanskou civilizáciou.

Marianna Deganutti, PhD, je spoluriešiteľka národného projektu IMPULZ Preklad a transfer štýlu naprieč jazykmi: k teórii jazykového kontaktu v literatúre, ktorý sa realizuje v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i.  Viac o jej doterajšom pôsobení a publikáciách sa dozviete TU.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu IMPULZ Preklad a transfer štýlu naprieč jazykmi:
k teórii jazykového kontaktu v literatúre
(zodpovedná riešiteľka: Kelbert Rudan Eugenia, PhD).