Nové číslo: Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze

eds. Ján Jambor ‒ Zuzana Malinovská

Toto číslo sa venuje podobám individuálneho autorského sebavyjadrenia v svetovej próze vydanej po roku 2000. Aktuálnosť problematiky súvisí s významnými zmenami, s ktorými je dnešný človek konfrontovaný. Autori a autorky deviatich štúdií v piatich jazykoch uplatňujú rôzne metodologické prístupy a potvrdzujú,
že výsledkom autobiografického písania a autofikcie nie sú priamočiare autentické životné dokumenty, ale svojbytné literárne konštrukcie reality, vyrovnávajúce sa s osobnou i spoločenskou skúsenosťou, s hraničnými životnými situáciami, s procesom písania i literárnou tradíciou, ako aj s históriou či prítomnosťou danej krajiny.

Z obsahu:

JÁN JAMBOR ‒ ZUZANA MALINOVSKÁ
Autobiografické písanie a autofikcia v súčasnej próze
ZUZANA MALINOVSKÁ
Écriture du deuil comme interrogation de soi : Deuils cannibales et mélancoliques
de Catherine Mavrikakis
JÁN JAMBOR
Melitta Brezniks Prosawerk zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen
ROMAN MIKULÁŠ ‒ ANDREA MIKULÁŠOVÁ
Von der Auflösung der Person: Das seltsame Problem der personalen Identität
in neueren deutschsprachigen Autopathographien
NADEŽDA ZEMANÍKOVÁ
Autobiografie ‒ Metaautobiografie ‒ Autosoziobiografie: Ostdeutsches autobiografisches
Erinnern im neuen Jahrtausend
JAN TLUSTÝ
Život, který se stal románem: Autofikční Životopisy Oty Filipa
MAGDOLNA BALOGH
Genre hybridity, self-discovery and trauma: Andrea Tompa’s The Hangman’s House
JUDIT GÖRÖZDI
„Problémy so žánrom v pažeráku smrti“: Vlastná smrť Pétera Nádasa a Pankreasník
Pétera Esterházyho ako hraničné prípady autobiografie
ROMAN DZYK ‒ LILIIA SHUTIAK
The Secret by Yuri Andrukhovych: An autobiographical novel in the form
of an interview
MARTA SOUČKOVÁ
K rôznym podobám autobiografického písania v slovenskej próze po roku 2000

Celý obsah čísla s prelinkovaním na jednotlivé texty v režime open access nájdete TU.