Recepcia Pétera Esterházyho v zahraničí: prezentácia zborníka štúdií

Külországi könyvespolcokon: tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
eds. Judit Görözdi, Magdolna Balogh (Budapest: Reciti Kiadó, 2022)

Kedy: v stredu 6. 12. 2023 o 10:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava

Jazyk podujatia: slovenský

 

Publikáciu predstaví: Pál Száz (Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK)

Vystúpia aj editorky zborníka: Magdolna Balogh (Literárnovedný ústav, Budapešť), Judit Görözdi (ÚSvL SAV, v. v. i.) a prekladateľka P. Esterházyho do slovenčiny Renáta Deáková

Publikácia je výstupom širokej vedeckej spolupráce hungaristiek a hungaristov najrôznej-šej proveniencie od Británie a Francúzska cez strednú, južnú a východnú Európu po Japonsko a USA. Skúma fakty a aspekty prijímania literárnej tvorby maďarského autora, predstaviteľa stredoeurópskeho postmodernizmu, vo svetovom kontexte. Sústreďuje sa na špecifiká literárneho transferu, otázky umeleckého prekladu a obsahovo-myšlienkové stránky prenosu.

Vydanie zborníka bolo realizované v rámci Medziakademickej dohody (MAD) v spolupráci
s ÚSvL SAV, v. v. i., a Literárnovedným ústavom Maďarskej výskumnej siete (Hungarian Re-
search Network) v Budapešti.