Otázky recepcie antickej literatúry

Hosťovská prednáška
Erika Brtáňová

21. 6. 2023 (streda) o 10.00 hod.
zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. + online

Prednáška sa zameriava na vzťah antickej literatúry a modernej európskej literatúry. Dotkne sa niektorých otázok antického odkazu uplatňovaného v literatúre z hľadiska formy a obsahu diel v priebehu dejinných premien Európy, ako aj významu antických tradícií v slovenskej literárnej kultúre, slovenského prínosu k poznaniu antickej literárnej tvorby, vrátane dôležitých prekladateľských počinov.

Prednáška sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Link na pripojenie cez Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/87954392884?pwd=MENHNVBDeDVjQ1lJcTdVUkh2VkVxQT09
Meeting ID: 879 5439 2884
Passcode: 707664

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (1962) je samostatná vedecká pracovníčka v Oddelení literárnej histórie a v Oddelení textológie a digitálnych projektov Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Zameriava sa na slovenskú literatúru 18. a 19. storočia, predovšetkým na výskum žánrov, zvlášť na náboženskú a nábožensko-vzdelávaciu tvorbu. V súčasnosti pôsobí aj na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Okrem mnohých vedeckých štúdií, editovaných vedeckých zborníkov, kolektívnych monografií a antológií publikovala monografie Stredoveká scholastická kázeň. K recepcii latinských sermones v kódexoch slovenskej proveniencie (Veda, 2000), Na margo staršej literatúry. Zo žánrovej problematiky 11.—18. storočia (Kalligram, 2012), Slovo Pánovo zostáva naveky. Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. a 19. storočia (Veda, 2018), Osvietenské písanie Ladislava Bartolomeidesa (Veda, 2022); Matej Markovič (1707—1762). Pramenná edícia (Juraj Rágyanszki spoluautor, Békešská Čaba, 2022). V projekte APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí sa venuje prekladom antickej literatúry do slovenčiny a recepcii po latinsky písanej literatúry v slovenskom kultúrnom priestore.