Adam Bžoch: What’s Left?

Aktuálne číslo časopisu Kapitál je venované odkazu Frankfurtskej školy. Jeho editorka Michaela Hučko Pašteková o zámere tohto tematického čísla napísala: Venujeme sa v ňom „postavám takzvanej Frankfurtskej školy, ktorá priniesla kritickú teóriu. Ambíciou však nebolo vytvoriť akúsi historickú encyklopédiu osobností, ale ukázať, v čom sú ich analýzy fašizmu, masmédií, populizmu, prírody či spoločnosti stále aktuálne a inšpiratívne.“

Úvodná analýza profesora Bžocha hľadá odpovede na otázku, čo z tohto intelektuálneho dedičstva zostalo a prečo. Prečítajte si ju online:

What’s Left?