Postkoloniálna Európa? Úvahy o postkomunistických literatúrach a kultúrach

gafrik-post-europeKolektívna monografia Postkoloniálna  Európa? Úvahy o postkomunistických literatúrach a kultúrach analyzuje situáciu v strednej a východnej Európe po roku 1989 prostredníctvom paradigmy postkoloniality. Kniha je príspevkom k rozvoju globálneho postkoloniálneho diskurzu založeného na širšom a citlivejšom geohistorickom porovnávaní, pričom vychádza z predpokladu, že tak západný, ako aj sovietsky imperializmus sa zrodil z európskej modernity. Štúdie spoločne mapujú bohatý terén súčasnej východo- a stredoeurópskej literatúry a vizuálneho