Posledná rozlúčka s Jánom Jankovičom (21. 7. 1943 – 12. 6. 2021)

Dnes nás zastihla smutná správa o úmrtí nášho dlhoročného kolegu, priateľského a činorodého človeka, neúnavného propagátora južnoslovanských literatúr,  vydavateľa, doktora vied Jána Jankoviča.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 21. júna o 13. hodine na cintoríne Lány v rodnom meste Považská Bystrica.

Ján Jankovič