Silvia Rybárová: Nové spôsoby písania dejín v súčasnom francúzskom románe. P. Modiano, L. Binet, S. Germain

prednaska silvia rybarova na webPOZVÁNKA NA ONLINE PREDNÁŠKU
Dátum a čas:
27. 1. 2021 o 10:00

Uvažovanie o vzťahu literatúry a dejín bolo vždy súčasťou myslenia, avšak obdobie po roku 2000 prinieslo vo francúzskych intelektuálnych kruhoch v tomto smere nevídané oživenie. Polemiky v súvislosti so silnejúcim záujmom románu o udalosti 2. svetovej vojny a vyhladzovacích táborov zákonite nastoľujú otázky „krehkosti” historickej disciplíny a oprávnenosti románu „produkovať historické poznanie”. Najmä vtedy, keď súčasní spisovatelia a spisovateľky zaujímajú na pomyselnej osi pravda-predstavivosť neraz extrémne polohy písania – od bezvýhradného priľnutia k faktom po svojvoľné prestupovanie hraníc skutočnosti. Francúzsky román sa v posledných rokoch dotýka aj mnohých ďalších pálčivých otázok, napr. kolektívnej pamäti, medzigeneračnej traumy, narušenej identity a pod., pričom hľadá nové spôsoby vyjadrenia.
Mgr. Silvia Rybárová PhD. sa vo svojej prednáške pokúsi načrtnúť aktuálny kontext románového spracovania dejín a predostrieť jeho podoby v dielach dvoch súčasných autorov a jednej autorky. Zároveň sa pokúsi identifikovať niektoré ich spoločné črty, ktoré by sme mohli považovať za symptomatické pre písanie o dejinách v 21. storočí.

Možnosť zúčastniť sa na online prednáške majú aj záujemcovia z externého prostredia. Pre získanie linku sa môžu prihlásiť na mailovej adrese robert.gafrik@savba.sk.