Adam Bžoch: Hovoriť je striebro – konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“

Prednáška AB_plagát (PNG)Srdečne pozývame na prednášku prof. Adama Bžocha, CSc.
s názvom Hovoriť je striebro – konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“. Nespútaná družnosť, ako ju poznáme z holandskej žánrovej maľby 17. storočia, vyjadruje významnú, ale len jednu stránku konverzačnej kultúry nizozemského Zlatého veku. Prednáška sa zameriava na predstavenie ideálneho obrazu a každodennosti neformálnych rozhovorov v Republike siedmich zjednotených provincií.

KEDY: 30. september 2020 o 10:00
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava (areál SAV na Patrónke)

Obraz komunikačnej kultúry v Nizozemsku obdobia baroka možno ukázať tak na základe vizuálneho aj bohatého literárneho materiálu. Denníky, memoáre, korešpondencie, príručky slušného správania a často aj literárne diela tých čias demonštrujú, akým pravidlám podliehala v najslobodnejšej krajine Európy 17. storočia slobodná verbálna komunikácia, aké habity prevládali v družnom rozhovore, čo v ňom bolo dovolené a čo zakázané. O družnosti svojej doby sa nevyjadrovali len veľké osobnosti nizozemskej kultúry a vzdelanosti 17. storočia ako Hugo Grotius či Constantijn Huygens jr. Postrehy o nej prinášali aj cudzinci, ktorí v tom čase cestovali po Nizozemsku a obdivovali ho.