Voľba členiek a členov správnej rady Ústavu svetovej literatúry SAV

Vedecká rada Ústavu svetovej literatúry SAV oznamuje konanie volieb členiek a členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie dňa 18. júla 2018 o 11. hod. v sídle ústavu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Zoznam oprávnených voličiek a voličov

 1. Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
 2. Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
 3. Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
 4. PhDr. Jana Cviková, PhD.
 5. PaeDr. Veronika Čejková
 6. Doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
 7. Mgr. Judit Görözdi, PhD.
 8. Mgr. Margareta Kontrišová
 9. Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.
 10. Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
 11. Mgr. Eva Maliti, CSc.
 12. Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
 13. Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.
 14. Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
 15. Mgr. Bogumila Suwara, PhD.
 16. Mgr. Ingrid Synaková
 17. Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
 18. PhDr. Libuša Vajdová, CSc.

Zoznam bol 13. júla 2018 vypracovaný Vedeckou radou ÚSvL SAV podľa § 23, bodu (2) zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii v Bratislave.

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii