Ľudia – Projekty

Národné

Poemata de se ipso Gregora z Nazianzu
Poemata de se ipso of Gregory of Nazianzus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Živčák Ján, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Späť