Ľudia – Projekty

Medzinárodné

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 5. – "Svetová literatúra" z perspektívy "malých literatúr"
Hungarian and Slovak Literature in the Central European Cultural Space 5. – \'World Literature\' from the perspective of \'small literatures\'
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit, PhD.
Anotácia: Following the leading trends of scholarship in comparative literature, our fifth consecutive project aims to situate Hungarian and Slovak literature within the context of ‘world literature’. The main purpose of the project is to examine the connections and possible contexts of ‘world literature’ and small national literatures from the viewpoint of cultural transfer, taking the new forms of relationships created by globalization into account.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Späť