Pracovníčky a pracovníci

Kenderessy, Eva Mgr., PhD.

vedecký pracovník
VZDELANIE A ZAMESTNANIE

2019 / súčasnosť prekladateľka; literárna vedkyňa a redaktorka časopisu World Literature Studies, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava
2009 / 2019 prekladateľka; redaktorka časopisu Životné prostredie; Ústav krajinnej ekológie SAV;
2008 literárna vedkyňa a redaktorka časopisu, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava
2004 / 2007 doktorandka Ústavu svetovej literatúry SAV, (doktorandská práca: “Predstava časopriestoru v románe. Ștefan Bănulescu: Milionárova kniha. Kniha mesta Metopolis”)
1998 / 2003 vysokoškolská študentka etnológie a modernej románskej filológie so zameraním na rumunský jazyk, kultúru a civilizáciu, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Späť