Pracovníčky a pracovníci

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Bednárová, Katarína prof. PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
katarina.bednarova.60@gmail.com, katarina.bednarova@savba.sk02/5443 1995
Bugárová, Monika
usvlmbug@savba.sk02/5443 1995
Burcinová - Hromová, Nataša Mgr.
natasaburcinova@gmail.com
Bžoch, Adam prof. Mgr., CSc.
adam.bzoch@savba.sk02/5443 1995
Cviková, Jana PhDr., PhD.
vedecká tajomníčka
jana.cvikova@savba.sk02/5443 1995
Deganutti, Marianna , PhD.
marianna.deganutti@savba.sk
Franek, Ladislav prof. PhDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník
usvlfra@savba.sk02/5443 1995
Gáfrik, Róbert doc. Mgr., PhD.
Riaditeľ
robert.gafrik@savba.sk02/5443 1995
Görözdi, Judit Mgr., PhD.
judit.gorozdi@savba.sk02/5443 1995
Guimard, Terézia Mgr.
terezia.guimard@savba.sk
Jambor, Ján doc. Mgr., PhD.
vedecký pracovník
jan.jambor@savba.sk
Kaminski, Johannes , PhD.
j.kaminski@savba.sk
Kelbert Rudan, Eugenia , PhD
vedecká pracovníčka
eugenia.kelbert@savba.sk
Kenderessy, Eva Mgr., PhD.
vedecký pracovník
eva.kenderessy@savba.sk
Kusá, Mária prof. PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
masa.kusa@azet.sk02/5443 1995
Mandić, Lucija , mag. prim. knjiž. in mag. slov.
lucija.mandic@savba.sk
Mikuláš, Roman Mgr., PhD.
zástupca riaditeľa
usvlmik@savba.sk02/5443 1995
Orság, Matej Mgr.
Správca PC siete
Matej.Orsag@savba.sk
Potočková, Ida
upratovačka
ida.potockova@gmail.com
Pucherová, Dobrota Dr., D.Phil., Privatdoz.
samostatná vedecká pracovníčka
dobrota.pucherova@savba.sk
Ružbaská, Alena Mgr.
interná doktorandka
alena.ruzbaska@savba.sk02/5443 1995
Rybárová, Silvia Mgr., PhD.
silvia.rybarova@savba.sk02/54431995
Slováková, Marta
vrátnička
Suwara, Bogumiła Mgr., PhD.
bsuwara@gmail.com02/5443 1995
Synaková, Ingrid Mgr.
ekonomická pracovníčka
usvlisyn@savba.sk02/5443 1995
Škrovan, Adam Mgr.
interný doktorand
adam.skrovan@savba.sk02/5443 1995
Truhlářová, Jana doc. PhDr., CSc.
Samostatný vedecký pracovník
jana.truhlarova@savba.sk, jana.truhlarova@fphil.uniba.sk02/5443 1995
Tyšš, Igor Mgr., PhD.
vedecký pracovník
igor.tyss@savba.sk
Tyšš, Natália Mgr.
natalia.rondzikova@savba.sk
Vajdová, Libuša PhDr., CSc.
Samostatná vedecká pracovníčka
vajdovalibusa@gmail.com02/5443 1995
Zlatoš, Peter Mgr., PhD.
pracovník edičného úseku
peter.zlatos@savba.sk02/5443 1995
Živčák, Ján Mgr., PhD.
vedecký pracovník
jan.zivcak@savba.sk