Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 3, s. 77-95. ISSN 1335-7786. Typ: ADFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Pohreb ako návšteva : (Reflexia rozlúčky s Jozefom Marušiakom). In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Náboženstvo a viera v 21. storočí. In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BELYJ, Andrej – MALITI, Eva (prekl.). Strieborný holub. In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 64-70. ISSN 0231-6714. Typ: CDFB
 • BREŽNÁ, Irena – CVIKOVÁ, Jana (prekl.). Postrehy emigrantky : Eseje. Prózy. Reportáže. Bratislava : Aspekt, 2018. 240 s. Aspekt. ISBN 978-80-81510-61-8. Typ: CAB
 • BURCINOVÁ, Nataša. Začiatky prekladu kubánskej literatúry do slovenčiny so zameraním na prózu. In Filologické štúdie 3. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 186-193. ISBN 978-3-943906-37-0. Typ: AEDA
 • BURCINOVÁ, Nataša. Magda Kučerková (ed.), La vía espiritual y sus manifestaciones en la literatura. In El Genio Maligno, revista de humanidades y ciencias sociales, marzo 2018, No. 22. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://elgeniomaligno.eu/magda-kucerkova-ed-la-via-espiritual-y-sus-manifestaciones-en-la-literatura/>. Typ: GHG
 • BŽOCH, Adam. Človek v dejinách : Johan Huizinga a humanitné vedy. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 256 s. Auris, 11 zv. ISBN 978-80-89666-52-2(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Typ: AAB
 • BŽOCH, Adam. Pojem konverzácie u Huga Grotia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 48-55. ISBN 978-80-224-1605-4. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf>. Typ: AEDA
 • CVIKOVÁ, Jana. Patrím ku generácii, ktorá sa s menom Karla Marxa… In Kapitál, 09.05.2018, roč. 2, č. 5, s. 30. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann Hesse. In Filologické štúdie 3. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 163-176. ISBN 978-3-943906-37-0. Typ: AEDA
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>. Typ: GHG
 • DOBRÁ, Judit. Oslava prekladu. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7493>. Typ: GHG
 • FRANEK, Ladislav. Živé miesto komparatistiky v kultúrnom dialógu : (estónsky prínos). In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 3-4, s. 48-59. ISSN 0231-6714. Typ: ADFB
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Typ: AAB
 • World Literature Studies, Vol. 10, 2018, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Charles Sabatos, Robert Gáfrik. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. ISSN 1337-9275. Typ: FAI

  Citácie:
  [4.1] PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>.

 • HAASSE, Hella S. – BŽOCH, Adam. Záhrady v Bomarze. Preložil Adam Bžoch. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 120 s. Tulipán, 15 zv. ISBN 978-80-89666-57-7. Typ: CAB
 • KÁLLAY, Kristína – HARDOŠ, Pavol. Feminizmus a politiky identít nemôžu za vaše posrané životy. In Kapitál, 7.1.2018, roč. 2, č. 1, s. 28-29. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <www.kapital-noviny.sk>. Typ: BDF
 • KÁLLAY, Kristína. Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 104-105. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital / Ed. Rosie Warren. – London ; New York : Verso Books, 2016. – ISBN 978-1-7847-8695-3. Typ: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. Liberáli a tie druhé. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 3, s. 16-17. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Liberáli a tí druhí / Matej Cíbik. – Bratislava : AKAmedia, 2017. – ISBN 978-80-9727-690-4. Typ: EDI
 • MACHADO, Antonio – ZAMBOR, Ján (prekl.). Samoty, galérie a iné básne. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 204-207. ISSN 0231-6269. Typ: CDFB
 • MALITI, Eva. Za vernou priateľkou slovenskej literatúry Ninou Šuľginovou. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 212-214. ISSN 0231-6269. Typ: BDF
 • MALITI, Eva – BINGER, Sylvia (prekl.). Das Kamelrennen. In Anthologie österreichischer Literatur. – Strasshof an der Nordbahn : Pilum Verlag, 2018, s. 111-116. ISBN 978-3-902960-79-5. Typ: CEC
 • MIKULÁŠ, Roman. Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 113-115. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu / Juraj Dvorský. – Ružomberok : Verbum, 2017. – ISBN 978-80-561-0428-6. Typ: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>. Typ: GHG
 • SABATOS, Charles – GÁFRIK, Róbert. Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 2. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: GII
 • VAJDOVÁ, Libuša – PÁLENÍKOVÁ, Jana – KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). Vedeckí recenzenti Libuše Valentová, Jarmila Horáková. Bratislava : AnaPress, 2017. 492 s. ISBN 978-80-89137-96-1. Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>.

 • VAJDOVÁ, Libuša. Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 108-111. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote / Eds. Radoslav Passia, Gabriela Magová. – Bratislava : Kalligram, 2015. – ISBN 978-80-8101-918-0. Typ: EDI
 • VAJDOVÁ, Libuša. Úvod. In VAJDOVÁ, Libuša – PÁLENÍKOVÁ, Jana – KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). – Bratislava : AnaPress, 2017, s. 11-12. ISBN 978-80-89137-96-1. Typ: EDJ
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI
 • ZAMBOR, Ján. Antonio Machado: Krajina a človek, striedmosť a hutnosť poézie. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 208-210. ISSN 0231-6269. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. "Snažím sa čeliť chvíli robotou…". In Poste restante. – Ivanka pri Dunaji : Vydavateľ F. R. & G. spol. s.r.o., 2018, s. 224-231. ISBN 978-80-89499-48-9. Typ: BEF