Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ÁDÁM, Anikó – BABAMOVA, Irina – BEDNÁROVÁ, Katarína. Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane : des origines à 1989. Sous la direction de Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019. 433 s. ISBN 978-27535-7611-7. Typ: AAA
 • ANDRADE, Carlos Drummond de – FRANEK, Ladislav (prekl.). Báseň siedmich tvárí.Sentimentálny. Národná hymna. Stroj sveta /úryvok/. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 112-116. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • ANDRADE, Mário de – FRANEK, Ladislav (prekl.). Na Ulici Auróry som sa narodil. Štyridsať rokov. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 111-112. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • BAKUŁA, Bogusław. Eine Parallele Welt : Beiträge zur unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989 ; recenzenti Mária Bátorová, Hans-Christian Trepte. Bielefeld : Societas Pars Mundi Publishing, 2018. 353 s. ISBN 978-83-933603-8-3. Typ: FAI
 • BÁTOROVÁ, Mária. The Myth of Sacrifice and the Myth of Truth in Slovak Literature after the Second World War (J. C. Hronský: Andreas Búr Majster and Dominik Tatarka: Farská republika and Essays). Preložil David McLean. In Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2018, roč. 23, č. 2, s. 35-46. ISSN 1733-165X. Typ: ADCB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Namiesto laudácie. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 2, s. 67-70. ISSN 1335-7786. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Štvorec v divadelnej podobe : zdramatizovaná podoba filmu Rubena Östlunda v Slovenskom národnom divadle. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII., č. 13-14, s. 7. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko : premiéra novej divadelnej hry. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII., č. 7-8, s. 6. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Trhlina – film o smrti : nová filmová snímka režiséra Petra Bebjaka. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII., č. 11-12, s. 6-7. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Právom máme byť na čo hrdí : Hviezdoslavove Krvavé sonety v angličtine. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII., č. 5-6, s. 14. ISSN 0862-5999. Recenzia na: The Bloody Sonnets / Pavol Országh Hviezdoslav. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. – ISBN 978-80-8119-114-5. Typ: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Úchvatná komplexnosť : zamyslenie nad prozaickou knihou Renáty Bojničanovej. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII., č. 9-10, s. 12. ISSN 0862-5999. Recenzia na: Kolovrat / Renáta Bojničanová. – Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. – ISBN 978-80-8202-022-2. Typ: EDI
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 15-41. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Bratislava, un kaléidoscope littéraire. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 113 s. ISBN 978-80-8119-120-6. Typ: BAB
 • BURCINOVÁ, Nataša. Prezentácia monografie o Antonovi Vantuchovi. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8212>. Typ: GHG
 • BŽOCH, Adam. Prof. Adam Bžoch Profesor of Modern German and Dutch Literature and Translator / Profesor modernej nemeckej a holandskej literatúry a prekladateľ. In Humans behind Dutch-Slovak relations / Tváre holandsko-slovenských vzťahov : The stories spanning 25 years of relations between the Netherlands and Slovakia / Príbehy písané počas 25 rokov vzťahov medzi Holandskom a Slovenskom. – Bratislava : Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej republike, 2019, s. 112–114. ISBN nemá. Typ: BEF
 • BŽOCH, Adam. Heinrich Böll a Československo : Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2018. In Platforma pre literatúru a výskum, 11.2.2019, roč. 4. ISSN 2453-9147. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/141>. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Odišiel literárny vedec doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8195>. Typ: GHG
 • DOBRÁ, Judit. Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan. Müfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 123-124. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Bajuszbögre, lefordítatlan. Müfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer / Kappanyos András. – Budapest : Balassi Kiadó, 2015. – ISBN 9789635069729. Typ: EDI
 • DOBRÁ, Judit. Slovensko-maďarské literárne dialógy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8148>. Typ: GHG
 • ENGELBRECHT, Wilken – ENGELBRECHTOVÁ, Jana – HAMERS, Bas. Hendrik Conscience : muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu ; recenzenti Adam Bžoch, Hana Kábová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 260 s. ISBN 978-80-244-5443-6. Typ: FAI
 • FIGUEIRA, Dorothy M. – GÁFRIK, Róbert (prekl.). Prehodnotenie etiky porovnávania = Rethinking the Ethics of Comparing. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 70-80. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: EDJ
 • FRANEK, Ladislav. Método interdisciplinario de enseñanza. In Actas del XXI Encuentro de profesores de español en Eslovaquia. – Ministerio de educación y formación profesional, 2018, s. 47-53. ISBN 978-80-971962-7-1. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.educacionyfp.gob.es/eslovaquia/dam/cr:c83a5823-d459-45cc-8854-477e1d6a58de/actasxxi.pdf>. Typ: AFA
 • FRANEK, Ladislav. Brazílsky modernizmus. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 96-104. ISSN 1335-7786. Typ: BDF
 • FRANEK, Ladislav. Mário de Andrade. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 110-111. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • FRANEK, Ladislav. Jorge de Lima. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 104. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • FRANEK, Ladislav. Augusto Frederico Schmidt. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 105-106. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • FRANEK, Ladislav. Carlos Drummond de Andrade. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 112. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • GÁFRIK, Róbert. The Search for a Method in Slovak Comparative Literary Studies. In Comparative Literature in Europe : Challenges and Perspectives. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. 191-208. ISBN 978-1-5275-2226-8. Typ: AECA
 • GÖRÖZDI, Judit. Közép – Európára tekintve – Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása és Pavel Vilikovský Kutya az úton című esszéregénye alapján. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 2019, roč. LXII, č. 3, s. 57-65. ISSN 1336-5088. Typ: ADFB
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Co je vymazané, to už nikdy nikomu nebude chybět. Otázky Petra Nováková. In WHAT, 2019, roč. 1, č. 2, s. 8-10. ISSN 2571-2462. Typ: BDE
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Správa o stave duše (Rozhovory Denisy Gura Doričovej so psychiatrom Pavlom Černákom). In EMMA, 2019, roč. 8, č. 220, s. 167. ISSN 1339-0953. Recenzia na: Správa o stave duše / Denisa Gura Doričová, Pavol Černák. – Bratislava : Premedia, 2018. – ISBN 978-80-8159-684-1. Typ: EDI
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Neukončené vzťahy priťahujú pozornosť : pendlerstvo je v knihe zobrazené aj ako fenomén tvoriaci priestor, kde sa bije „cudzie“ a „naše“. In SME, príloha Magazín o knihách, 1.3.2019, roč. 27, č. 51, s. I., VI. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová (33) odkrýva tajomstvá ľudových tradícií : Kútna plachta chránila ženu po celý život! In Nový čas, príloha Nedeľa, 2019, roč. 28, s. 14-15. Typ: GII
 • KUSÁ, Mária. Preklad a kánon. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 2. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: GII
 • LIMA, Jorge de – FRANEK, Ladislav (prekl.). Och, básnik. Spíš. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 104-105. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literarures After Communism. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 113-116. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Postcolonial Slavic Literatures After Communism / Eds. Klavdia Smola, Dirk Uffelmann. – New York : Peter Lang, 2016. – ISBN 978-3-631-66856-6. Typ: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8139>. Typ: GHG
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Ako sa diskutuje o svetovej literatúre? Pohľad z Číny. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8159>. Typ: GHG
 • SCHMIDT, Augusto Frederico – FRANEK, Ladislav (prekl.). Príbeh bieleho motýľa. Okamih. Ars poetica. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 4, s. 106-110. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • TYŠŠ, Igor. Myslenie o audiovizuálnom preklade na Slovensku: 1952-2017 ; recenzenti Mária Kusá, Emília Perez. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. 68 s. ISBN 978-80-558-1374-5(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: FAI
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019], editor Robert Gáfrik [3/2018], editor Mikuláš Roman [3/2018], editorka Dorota Pucherová [4/2018]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI