Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ÁDÁM, Anikó – BABAMOVA, Irina – BEDNÁROVÁ, Katarína. Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane : des origines à 1989. Sous la direction de Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019. 433 s. ISBN 978-2-7535-7611-7. ISSN 0154-5604. Typ: AAA
 • ANDRADE, Carlos Drummond de – FRANEK, Ladislav (prekl.). Báseň siedmich tvárí.Sentimentálny. Národná hymna. Stroj sveta /úryvok/. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 112-116. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • ANDRADE, Mário de – FRANEK, Ladislav (prekl.). Na Ulici Auróry som sa narodil. Štyridsať rokov. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 111-112. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • ANDRIČÍK, Marián – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Translatologie. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 477-484. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • BAKUŁA, Bogusław. Eine Parallele Welt : Beiträge zur unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989 ; recenzenti Mária Bátorová, Hans-Christian Trepte. Bielefeld : Societas Pars Mundi Publishing, 2018. 353 s. ISBN 978-83-933603-8-3. Typ: FAI
 • BÁTOROVÁ, Mária. The Myth of Sacrifice and the Myth of Truth in Slovak Literature after the Second World War (J. C. Hronský: Andreas Búr Majster and Dominik Tatarka: Farská republika and Essays). Preložil David McLean. In Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2018, roč. 23, č. 2, s. 35-46. ISSN 1733-165X. Typ: ADEB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Alternatywność sztuki jako skutek emigracji wewnętrznej na słowackich terenach Czechosłowacji w latach 1977-1989. Preklad Małgorzata Dambek. In Od „Zapisu“ do… zapisu historii : kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. – Wrocław : Universytet Wrocławski, 2018, s. 339-349. ISBN 978-80-7893-243-7. Typ: AECA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Namiesto laudácie. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 2, s. 67-70. ISSN 1335-7786. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko : premiéra novej divadelnej hry. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 7-8, s. 6. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Trhlina – film o smrti : nová filmová snímka režiséra Petra Bebjaka. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 11-12, s. 6-7. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Štvorec v divadelnej podobe : zdramatizovaná podoba filmu Rubena Östlunda v Slovenskom národnom divadle. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 13-14, s. 7. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. O priemernosti a nekompetentnosti alebo Strach je sprievodca násilia. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII., č. 35-35, s. 6. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Právom máme byť na čo hrdí : Hviezdoslavove Krvavé sonety v angličtine. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 5-6, s. 14. ISSN 0862-5999. Recenzia na: The Bloody Sonnets / Pavol Országh Hviezdoslav. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. – ISBN 978-80-8119-114-5. Typ: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Úchvatná komplexnosť : zamyslenie nad prozaickou knihou Renáty Bojničanovej. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 9-10, s. 12. ISSN 0862-5999. Recenzia na: Kolovrat / Renáta Bojničanová. – Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. – ISBN 978-80-8202-022-2. Typ: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Interkultúrne vzťahy medzi Východom a Západom. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 23-24, s. 12-13. ISSN 0862-5999. Recenzia na: Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre / Róbert Gáfrik. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. – ISBN 978-80-224-1635-1. Typ: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Ján Tazberík: Pasca na svetlo. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV.+135, č. 11, s. 127-129. ISSN 1335-7786. Recenzia na: Pasca na svetlo / Ján Tazberík. – Bratislava : Slovak PEN Centre, 2018. – ISBN 978-80-973077-4-5. Typ: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Interkultúrne vzťahy medzi Východom a Západom. In Aktuality, 2019, 3.6., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8276>. Typ: GHG
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 15-41. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Bratislava, un kaléidoscope littéraire. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 113 s. ISBN 978-80-8119-120-6. Typ: BAB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Dovoľte začať odpoveď na otázku… In Kritika prekladu, 2019, roč. 1, č. 2, s. 42-47. ISSN 1339-3405. Typ: BDF
 • BENYOVSZKY, Kristián – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Semiotik und Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 268-294. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • BUBNÁŠOVÁ, Eva. Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 3, p. 143-144. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou / Helena Březinová. – Brno : Host, 2018. – ISBN 978-80-7577-612-9. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Plädoyer für eine Geschichte der deutschen Konversation. In Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2019, jahrgang 11, heft 1, s. 8-16. ISSN 1338-0796. Typ: ADFB
 • BŽOCH, Adam. Doslov. In DOESBURG VAN, Theo – BŽOCH, Adam (prekl.). Štvrtý rozmer umenia ; výber, preklad a doslov Adam Bžoch. – Bratislava : Vydavateľstvo Európa, s.r.o., 2019, s. 315-322. ISBN 978-80-89666-75-1. Typ: BEF
 • BŽOCH, Adam. Heinrich Böll a Československo : Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2018. In Platforma pre literatúru a výskum, 2019, 11.2. ISSN 2453-9147. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/141>. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Vangansbeke, Jeannick. Stefan Zweig (1881-1942) en de reformatie. 500 jaar heerlijk misverstand. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 1, s. 134. ISSN 1338-2009. Recenzia na: Stefan Zweig (1881-1942) en de reformatie. 500 jaar heerlijk misverstand / Jeannick Vangansbeke. – Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 2017. – ISBN 978-94-63381-25-3. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Až sa zas budú básne čítať… In Pravda, príloha Víkend, 2019, roč. XXIX, č. 167, s. 52. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Lekcie (z) poézie / Fedor Matejov. – Bratislava : Slovac Academic Press, 2019. – ISBN 978-80-89607-76-1. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Špióni, teroristi a translatológia. In Pravda, príloha Víkend, 2019, roč. XXIX, č. 208, s. 44. ISSN 1335-4051. Pravda, https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/528155-kniha-tyzdna-spioni-teroristi-a-translatologovia 7.10.2019. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Příběh zapomenuté univerzity : Univerzita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti / Marta Edith Holečková. – Praha : Fontes, 2019. Typ: EDI
 • BŽOCH, Adam. Huizinga, Johan. Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 1, s. 118-121. ISSN 1338-2009. Recenzia na: Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden / Johan Huizinga. – Leiden : Leiden University Press, 2018. – ISBN 978-90-8728-312-4. Typ: EDI
 • Slowakische Zeitschrift für Germanistik. Zostavovateľ Adam Bžoch [1/2019], Dvorský Juraj. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2 x ročne. ISSN 1338-0796. Typ: FAI
 • BŽOCH, Adam. Odišiel literárny vedec doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. In Aktuality, 2019, 17.4., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8195>. Typ: GHG
 • BŽOCH, Adam. Prof. Adam Bžoch Profesor of Modern German and Dutch Literature and Translator / Profesor modernej nemeckej a holandskej literatúry a prekladateľ. In Humans behind Dutch-Slovak relations / Tváre holandsko-slovenských vzťahov : The stories spanning 25 years of relations between the Netherlands and Slovakia / Príbehy písané počas 25 rokov vzťahov medzi Holandskom a Slovenskom. – Bratislava : Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej republike, 2019, s. 112-114. Typ: GII
 • BŽOCH, Adam – DVORSKÝ, Juraj. Vorwort der Herausgeber. In Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2019, jahrgang 11, heft 1, s. 5-7. ISSN 1338-0796. Typ: GII
 • CVIKOVÁ, Jana. Ženská literárna tradícia. Virginia Woolf a Hana Gregorová. In Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. – Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019, s. 440-449. ISBN 978-80-7571-038-3. Typ: AECA
 • CVIKOVÁ, Jana. Prvá feministka (H. Gregorová). Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://prvezeny.sk/gregorova-2/#odborna-text>. Typ: GHG
 • CVIKOVÁ, Jana. Athill a jej knihy sú pre mňa zjavením : rozhovor s prekladateľkou Janou Juráňovou o memoárovej knihe britskej editorky a spisovateľky Diany Athill Niekde ku koncu (Aspekt, 2019). Odpovedá na otázky Jana Juráňová. In Knižná revue, 2019, roč. XXIX., č. 9, s. 8. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Literárne vyjadrenie religionistu. Analýza poviedky M. Eliadeho U Cigánok. In Filologické štúdie 4. Eds. Mária Vajičková, Renáta Bojničanová, Simona Tomášková ; recenzenti Peter Žeňuch, Renáta Bojničanová, Jana Javorčíková… [at all]. – Nümbrecht : KIRSCH Verlag, 2018, s. 174-189. ISBN 978-3-943906-47-9. Typ: AFB
 • ČEJKOVÁ, Veronika. Personálna bibliografia Milana Žitného. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 59-139. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Typ: EDJ
 • DEBNÁROVÁ, Alexandra. Severská kultúra je vybudovaná na pevných základoch filozofie, románu a drámy : rozhovor s Milanom Žitným. Milan Žitný. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 41-46. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Typ: GII
 • DOBRÁ, Judit. Formation of a new literary identity within a new state. Hungarian literature in Czechoslovakia. In Przegląd Humanistyczny, 2019, roč. 63, č. 4, s. 63-69. ISSN 0033-2194. Typ: ADEB
 • DOBRÁ, Judit. Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 123-124. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Bajuszbögre, lefordítatlan. Müfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer / Kappanyos András. – Budapest : Balassi Kiadó, 2015. – ISBN 9789635069729. Typ: EDI
 • DOBRÁ, Judit. Slovensko-maďarské literárne dialógy. In Aktuality, 2019, 17.3., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8148>. Typ: GHG
 • DOESBURG VAN, Theo – BŽOCH, Adam (prekl.). Štvrtý rozmer umenia. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, s.r.o., 2019. 328 s. Tulipán, zv. 17. ISBN 978-80-89666-75-1. Typ: EAJ

  Citácie:
  [6] ŠAKOVÁ, Jaroslava. Avantgarda pre každého. In Knižná revue, 2019, roč. XXIX., č. 9, s. 31. ISSN 1210-1982.

 • ENGELBRECHT, Wilken – ENGELBRECHTOVÁ, Jana – HAMERS, Bas. Hendrik Conscience : muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu ; recenzenti Adam Bžoch, Hana Kábová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 260 s. ISBN 978-80-244-5443-6. Typ: FAI
 • FIGUEIRA, Dorothy M. – GÁFRIK, Róbert (prekl.). Prehodnotenie etiky porovnávania = Rethinking the Ethics of Comparing. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 70-80. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: EDJ
 • FRANEK, Ladislav. Tvorca modernej poézie (k 100. výročiu úmrtia Guillauma Apollinaira). In Litikon : časopis pre výskum literatúry, 2018, roč. 3, č. 2, s. 60-68. ISSN 2453-8507. Typ: ADFB
 • FRANEK, Ladislav. Estudios comparativos en la versología. In Interlitteraria : Influence and Originality in Literary Creation – Miscellanea, 2018, vol. 23, no. 2, p. 23-47. ISSN 1406-0701. Typ: AECA
 • FRANEK, Ladislav. Método interdisciplinario de enseñanza. In Actas del XXI Encuentro de profesores de español en Eslovaquia. – Ministerio de educación y formación profesional, 2018, s. 47-53. ISBN 978-80-971962-7-1. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.educacionyfp.gob.es/eslovaquia/dam/cr:c83a5823-d459-45cc-8854-477e1d6a58de/actasxxi.pdf>. Typ: AFA
 • FRANEK, Ladislav. Brazílsky modernizmus. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 96-104. ISSN 1335-7786. Typ: BDF
 • FRANEK, Ladislav. Vstup do skrytých sfér poznania. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. Zost. Mária Kusá ; recenzentka Judit Görözdi. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 13-17. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Typ: BEF
 • FRANEK, Ladislav. Jorge de Lima. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 104. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • FRANEK, Ladislav. Augusto Frederico Schmidt. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 105-106. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • FRANEK, Ladislav. Mário de Andrade. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 110-111. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • FRANEK, Ladislav. Carlos Drummond de Andrade. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 112. ISSN 1335-7786. Typ: GII
 • GÁFRIK, Róbert. The Search for a Method in Slovak Comparative Literary Studies. In Comparative Literature in Europe : Challenges and Perspectives. – Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. 191-208. ISBN 978-1-5275-2226-8. Typ: AECA
 • GÁFRIK, Róbert – ZELENKA, Miloš. Vergleichende Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 108-133. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • GÁFRIK, Róbert. Veľká duša. In .týždeň, 2019, roč. XVI, č. 39, s. 54-55. ISSN 1336-5932. Typ: BDF
 • GÁFRIK, Róbert. Milan sa tešil zo svojej práce. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. Zost. Mária Kusá ; recenzentka Judit Görözdi. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 47-49. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Typ: BEF
 • GÁFRIK, Róbert. Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko. In Knižná revue, 2019, roč. XXIX, č. 7-8, s. 83. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Bjørnstjerne Bjørnson o mieri a malých národoch / Eds. Milan Žitný, Marianna Oravcová. – Bratislava : Veda Vydavateľstvo SAV, 2018. – ISBN 978-80-224-1685-6. Typ: EDI
 • GÁFRIK, Róbert. Za germanistom, nordistom a prekladateľom Milanom Žitným. In Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, roč. 8, č. 2, s. 15. ISSN 1338-9025. Typ: GII
 • GÖRÖZDI, Judit. Dejiny v súčasných maďarských románoch. Recenzenti Evžen Gál, Zoltán Németh. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019. 168 s. ISBN 978-80-224-1774-7(VEGA č. 2/0146/13 : Podoby historickosti v maďarskej postmodernej románovej tvorbe. VEGA č. 2/0071/17 : Prepísanie naratívnej tradície : próza maďarského postmodernistu Pétera Esterházyho). Typ: AAB
 • GÖRÖZDI, Judit. Közép – Európára tekintve – Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása és Pavel Vilikovský Kutya az úton című esszéregénye alapján. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 2019, roč. LXII, č. 3, s. 57-65. ISSN 1336-5088. Typ: ADFB
 • GÖRÖZDI, Judit. Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2019, roč. 66, č. 4, s. 300-305. ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • GÖRÖZDI, Judit. „…múltat fabrikálni…“ Történelemnarratívák Esterházy Péter Harmonia cœlestis és Egyszerű történet vessző szás oldal – a kardozós változat című regényeiben. In „Nincs vége. Ez a befejezés.“ : Tanulmányok Esterházy Péterről. – Budapest : Petöfi Irodalmi Múzeum – Prae Kladó, 2019, s. 257-283. ISBN 978-615-5517-46-4. ISSN 2064-7581.(VEGA č. 2/0071/17 : Prepísanie naratívnej tradície : próza maďarského postmodernistu Pétera Esterházyho). Typ: AECA
 • HROMOVÁ, Nataša. Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 138-140. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti / Aleida Assmannová / Preklad Jakub Flanderka, Světlana Ondroušková, Jiří Soukup. – Praha : Karolinum, 2018. – ISBN 978-80-246-3433-3. Typ: EDI
 • HROMOVÁ, Nataša. Prezentácia monografie o Antonovi Vantuchovi. In Aktuality, 2019, 25.4., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8212>. Typ: GHG
 • KÁLLAY, Kristína. Kapital : Personhood. In Upon Us All Equally. Tranzit statements for the future : Bucharest, 7.-9. november 2019, s. 29. Dostupné na internete: <www.tranzit.org>. Typ: CKA
 • KÁLLAY, Kristína. Postavenie literatúry a literárne vzdelávanie v súčasnosti. In Aktuality, 2019, 12.6., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8297>. Typ: GHG
 • KÁLLAY, Kristína. Editoriál. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 3, s. 3. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <https://kapital-noviny.sk/editorial-16/>. Typ: GII
 • KÁLLAY, Kristína. Editoriál. Odpovedá Veronika Valkovičová. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 7, s. 3. ISSN 2585-7851. Typ: GII
 • KÁLLAY, Kristína. Výška a hmotnosť dávajú oveľa väčšiu výhodu ako testosterón. Odpovedá Rachel McKinnon. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 8, s. 10-12. ISSN 2585-7851. Typ: GII
 • KOPECKÁ, Zuzana – RUSŇÁKOVÁ, Lenka. Text as an Artifact – Theoretical-methodological reflection. In Marketing Identity: Digital Mirrors – part II. – Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 242-253. ISBN 978-80-8105-985-8. Typ: AEDA
 • KOPECKÁ, ZuzanaKUBRICZKÁ, LenkaŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Dejiny v súčasných maďarských románoch na Bibliotéke. Zuzana Kopecká, Lenka Kubriczká, Tamara Šimončíková Heribanová. In Ústav svetovej literatúry SAV [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://usvl.sav.sk/wp/?p=2456>. Typ: GHG
 • KUBRICZKÁ, Lenka. Volanie po systematickosti. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2019, roč. 2, č. 4, s. 184-186. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia / Ed. Jaroslav Šrank. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. – ISBN 978-80-223-4622-1. Typ: EDI
 • KUBRICZKÁ, Lenka. Literárny život: Slovensko a Európa. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8555>. Typ: GHG
 • KUČERKOVÁ, Magda. The Image of Mexico in Czechoslovak Travel Sketches of the 1940s and 1950s. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 95-110. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Typ: ADNB
 • KUSÁ, Mária. Milan Žitný je pre nás inšpiráciou. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. Zost. Mária Kusá ; recenzentka Judit Görözdi. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 9-17. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Typ: BEF
 • Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. Zost. Mária Kusá ; recenzentka Judit Görözdi. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019. 140 s. Knižnica časopisu World Literature Studies. ISBN 978-80-88815-24-2(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Typ: FAI
 • KUSÁ, Mária. Preklad a kánon. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 2. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: GII
 • LIMA, Jorge de – FRANEK, Ladislav (prekl.). Och, básnik. Spíš. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 104-105. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • MATEJOVIČ, Pavel – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Strukturalismus und Poststrukturalismus. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 183-201. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea – MIKULÁŠ, Roman. Interdiskursanalyse. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 259-267. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea – MIKULÁŠ, Roman. Diskursanalyse. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 240-258. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Positivistische Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 97-107. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Konstruktivistische Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 324-336. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Rezeptionsästhetik. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 204-219. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Geistesgeschichte. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 148-157. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Literarische Hermeneutik. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 86-96. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Kognitive Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 398-424. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Analytische Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 379-397. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Empirische Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 360-378. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • MIKULÁŠ, Roman. Systemtheoretische Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 337-359. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.. VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. Roman Mikuláš [et al.] ; recenzenti Zuzana Vargová, Ján Demčišák. Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019. 509 s. ISBN 978-3-943906-35-6(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: FAI
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Russischer Formalismus. Preložil Roman Mikuláš. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 167-182. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Literaturgeschichtsschreibung. Preložil Roman Mikuláš. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 588-506. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Poetika mýtu. In Ústav svetovej literatúry SAV [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://hyperlexikon.sav.sk/sk/pojem/zobrazit/terminus/p/poetika-mytu>. Typ: GHG
 • PEČERSKIJ, Alexander – MALITI, Eva (prekl.). Svedectvo odvahy. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, 2019. 145 s. ISBN 978-80-8060-452-3. Typ: CAB
 • PLESNÍK, Ľubomír – MIKULÁŠ, Roman. Literarische Kommunikation. Preložil Roman Mikuláš. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 426-446. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: AECA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. What is African Woman? Transgressive Sexuality in Recent African Lesbian Fiction as a Redefinition of African Femininity and the Nation. In Research in African Literatures : Special Issue The Performance of Pan-Africanism (Summer 2019), 2019, vol. 50, no. 2, p. 105-122. ISSN 0034-5210 (Print).(VEGA č. 2/0089/17 : Spoločenská angažovanosť, identita a modernita v súčasnej africkej anglofónnej literatúre). Typ: ADCA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Travels among "backward heathens": J. I. Bajza´s "The Adventures and Experiences of the Young Man René" as a frontier orientalist fantasy. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 45-60. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADNB
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Theorizing Central European Postcoloniality : Postcommunist Reading of 21st Century Literature from Slovakia. In Taking Stock – Twenty-five years of Comparative Literary Research. – Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2019, s. 307-337. Typ: AECA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Robert Mugabe. Ako sa z bojovníka za slobodu stal tyran. In Pravda, príloha Víkend, 14.9.2019, roč. XXIX, s. 42-43. ISSN 1335-4051. Typ: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Debut Ayobami Adebayo v kontexte nigérijskej literatúry. In Zostaň so mnou ; preložila Aňa Ostrihoňová. – Bratislava : INAQUE, 2019, s. 253-262. ISBN 978-80-8207-036-4.(VEGA č. 2/0089/17 : Spoločenská angažovanosť, identita a modernita v súčasnej africkej anglofónnej literatúre). Typ: BEF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Klavdia Smola – Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literarures After Communism. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 113-116. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Postcolonial Slavic Literatures After Communism / Eds. Klavdia Smola, Dirk Uffelmann. – New York : Peter Lang, 2016. – ISBN 978-3-631-66856-6. Typ: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 134-138. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: American Literature as World Literature / Ed. Jeffrey R. Di Leo. – New York ; London ; Oxford ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury, 2018. – ISBN 978-1-5013-3227-2. Typ: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota (prekl.). History in contemporary Hungarian novels : Summary. In GÖRÖZDI, Judit. Dejiny v súčasných maďarských románoch. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 145-150.(VEGA č. 2/0146/13 : Podoby historickosti v maďarskej postmodernej románovej tvorbe. VEGA č. 2/0071/17 : Prepísanie naratívnej tradície : próza maďarského postmodernistu Pétera Esterházyho). Typ: EDJ
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Ako sa diskutuje o svetovej literatúre? Pohľad z Číny. In Aktuality, 2019, 27.3., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8159>. Typ: GHG
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita. In Aktuality, 2019, 14.3., nestr. Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8139>. Typ: GHG
 • REŽNÁ, Miroslava – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Thematologie. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 134-145. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Didactics of Translation and Interpreting in Slovakia (2018). In Translatologia, 2019, roč., č. 1, s. Recenzia na: Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku / Martin Djovčoš, Pavol Šveda [et al.]. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. Typ: EDI
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Isabel Allende: Dom duchov. In Revue svetovej literatúry, 2019, roč. LIV, č. 3, s. 159-160. ISSN 0231-6269. Recenzia na: Dom duchov / Isabel Allende. – Bratislava : Slovart, 2018. – ISBN 978-80-556-3085-4. Typ: EDI
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Preklad spoločenskovedných textov. In Ústav svetovej literatúry SAV [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://usvl.sav.sk/wp/?p=2518 >. Typ: GHG
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. In Ústav svetovej literatúry SAV [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://usvl.sav.sk/wp/?p=2415>. Typ: GHG
 • SHENOVÁ, L. J. – RONDZIKOVÁ, Natália (prekl.). Ukradnutý bozk : román o dohodnutom manželstve. Bratislava : Tatran, 2019. 288 s. ISBN 978-80-222-1015-7. Typ: CAB
 • SCHMIDT, Augusto Frederico – FRANEK, Ladislav (prekl.). Príbeh bieleho motýľa. Okamih. Ars poetica. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 106-110. ISSN 1335-7786. Typ: CDFB
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Terra chama Eco (consciências) : Se o planeta pudesse telefonar-nos, o que nos diria? Tamara Šimončíková Heribanová. In Vogue Portugal, setembro 2019, č. 203, s. 370-375. Vogue, https://www.vogue.pt/tamara-heribanova-essay-on-planet-earth Vložené 25.9.2019. Typ: BDE
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Co je vymazané, to už nikdy nikomu nebude chybět. Otázky Petra Nováková. In WHAT, 2019, roč. 1, č. 2, s. 8-10. ISSN 2571-2462. Typ: BDE
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Správa o stave duše (Rozhovory Denisy Gura Doričovej so psychiatrom Pavlom Černákom). In EMMA, 2019, roč. 8, č. 220, s. 167. ISSN 1339-0953. Recenzia na: Správa o stave duše / Denisa Gura Doričová, Pavol Černák. – Bratislava : Premedia, 2018. – ISBN 978-80-8159-684-1. Typ: EDI
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Petra Hilbert Dievča, ktoré sadilo lásku srdcom a farbičkami. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://svetlopodperinou.sk/petra-hilbert-dievca-ktore-sadilo-lasku-srdcom-a-farbickami/>. Typ: GHG
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Neukončené vzťahy priťahujú pozornosť : pendlerstvo je v knihe zobrazené aj ako fenomén tvoriaci priestor, kde sa bije „cudzie“ a „naše“. In SME, príloha Magazín o knihách, 2019, roč. 27, č. 51, s. I. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Neexistuje dobro, iba ak ho konáme. Otázky Dado Nagy. In Pohľady / Ansichten : časopis Slovákov v Rakúsku, 2019, roč. 44, č. 1, s. 10-12. ISSN nemá. Typ: GII
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Vďaka influencerom sa zdvihne povedomie o kvalitných knihách pre mileniálov. Otázky Jana Mutňanská. In EMMA, 2019, roč. 8, č. 223, s. 66. ISSN 1339-0953. Typ: GII
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová (33) odkrýva tajomstvá ľudových tradícií : Kútna plachta chránila ženu po celý život! In Nový čas, príloha Nedeľa, 2019, roč. 28, s. 14-15. Typ: GII
 • ŠIMON, Ladislav – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Phänomenologische Literaturwissenschaft. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 158-165. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • ŠIMON, Ladislav – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Ideologiekritik. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 232-238. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • ŠULEJ, Peter – DOBRÁ, Judit (prekl.). Együtt (3. sz. függelék…; Átmenetféle az ötödik fejezet és a negyedik függelék között…). In Tiszatáj, 2019, roč. 73, č. 7-8, s. 61-64. ISSN 0133-1167. Typ: CDEB
 • TRUHLÁŘOVÁ, Jana. Editoriál. In Romanistica Comeniana, 2019, roč. 2, č., s. 3-5, 6-8 [eng]. ISSN 2585-8483. Typ: BDF
 • TYŠŠ, Igor. Myslenie o audiovizuálnom preklade na Slovensku: 1952-2017 ; recenzenti Mária Kusá, Emília Perez. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. 68 s. ISBN 978-80-558-1374-5(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Typ: FAI
 • VAJDOVÁ, Libuša. Geraldine Brodie: The Translator on Stage. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 3, p. 153-156. (2019 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: The Translator on Stage / Geraldine Brodie. – London : Bloomsbury, 2018. – ISBN 978-1-15013-2210-5. Typ: EDI
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019], zostavovateľ Bogumila Suwara [3/2017], editor Robert Gáfrik [3/2018], editor Mikuláš Roman [3/2018], editorka Dorota Pucherová [4/2018], editorka Mária Kusá [1/2019]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI
 • WOLTZ, Anna – BŽOCH, Adam (prekl.). Môj výnimočný týždeň s Tess. Bratislava : Verbarium, 2019. 140 s. ISBN 978-80-89956-64-7. Typ: CAB
 • ZAMBOR, Ján. Ak budeme slovenskú kritiku literárneho prekladu… In Kritika prekladu, 2019, roč. 1, č. 2, s. 72-75. ISSN 1339-3405. Typ: BDF
 • ŽILKA, Tibor – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Poetik. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 14-24. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • ŽILKA, Tibor – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Stilistik. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 59-68. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • ŽILKA, Tibor – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Gattungstheorie. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 47-55. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • ŽILKA, Tibor – MIKULÁŠ, Roman (prekl.). Rhetorik. In Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. – Nümbrecht : Kirsch Verlag : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 27-44. ISBN 978-3-943906-35-6.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Typ: EDJ
 • ŽITNÝ, Milan. Legenda slovenskej škandinavistiky : rozhovor s literárnym vedcom a historikom, vysokoškolským pedagógom a prekladateľom, germanistom a nordistom doc. PhDr. Milanom Žitným, CSc. Otázky Ľuba Šajdová. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 7-8, s. 45-54. ISSN 1335-7786. Typ: BDF