Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In KRASZNAHORKAI, László. Melanchólia vzdoru ; z maďarčiny preložila Gabriela Magová. – Bratislava : Brak, 2020, s. 409-419. ISBN 978-8089921-33-1. Typ: BEF