Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Auto-image in the Writings of Dominik Tatarka. In Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2017, roč. 20, č. 1, s. 53-62. ISSN 1733-165X. Typ: ADEB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Socialistický realizmus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In Slovenské pohľady, 2018, roč. IV.+134, č. 3, s. 77-95. ISSN 1335-7786. Typ: ADFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Pohreb ako návšteva : (Reflexia rozlúčky s Jozefom Marušiakom). In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Náboženstvo a viera v 21. storočí. In Literárny týždenník, 2018, roč. XXXI., č. 3-4, s. 14. ISSN 0862-5999. Typ: BDF
 • BELYJ, Andrej – MALITI, Eva (prekl.). Strieborný holub. In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 1-2, s. 64-70. ISSN 0231-6714. Typ: CDFB
 • BREŽNÁ, Irena – CVIKOVÁ, Jana (prekl.). Postrehy emigrantky : Eseje. Prózy. Reportáže. Bratislava : Aspekt, 2018. 240 s. Aspekt. ISBN 978-80-81510-61-8. Typ: CAB
 • BURCINOVÁ, Nataša. Začiatky prekladu kubánskej literatúry do slovenčiny so zameraním na prózu. In Filologické štúdie 3. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 186-193. ISBN 978-3-943906-37-0. Typ: AEDA
 • BURCINOVÁ, Nataša. Magda Kučerková (ed.), La vía espiritual y sus manifestaciones en la literatura. In El Genio Maligno, revista de humanidades y ciencias sociales, marzo 2018, No. 22. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://elgeniomaligno.eu/magda-kucerkova-ed-la-via-espiritual-y-sus-manifestaciones-en-la-literatura/>. Typ: GHG
 • BŽOCH, Adam. Človek v dejinách : Johan Huizinga a humanitné vedy. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 256 s. Auris, 11 zv. ISBN 978-80-89666-52-2(VEGA č. 2/0085/15 : Johan Huizinga ako priekopník vied o kultúre / Johan Huizinga as a Pioneer of Culture Studies). Typ: AAB
 • BŽOCH, Adam. Pojem konverzácie u Huga Grotia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. – Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, s. 48-55. ISBN 978-80-224-1605-4. Dostupné na internete: <http://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/jvp2_2017.pdf>. Typ: AEDA
 • CVIKOVÁ, Jana. Patrím ku generácii, ktorá sa s menom Karla Marxa… In Kapitál, 09.05.2018, roč. 2, č. 5, s. 30. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann Hesse. In Filologické štúdie 3. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, s. 163-176. ISBN 978-3-943906-37-0. Typ: AEDA
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>. Typ: GHG
 • DOBRÁ, Judit. Slovenská prekladová recepcia maďarského diela Samuel Borkopf : mojim priateľom z predtrianonskej krčmy. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V. Zostavovatelia Martin Kažimír, Andrej Záhorák. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 45-56. ISBN 978-80-558-1198-7. Typ: AFB
 • DOBRÁ, Judit. Oslava prekladu. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7493>. Typ: GHG
 • FRANEK, Ladislav. Živé miesto komparatistiky v kultúrnom dialógu : (estónsky prínos). In Romboid, 2018, roč. LIII, č. 3-4, s. 48-59. ISSN 0231-6714. Typ: ADFB
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Typ: AAB
 • World Literature Studies, Vol. 10, 2018, no. 1 : časopis pre výskum svetovej literatúry = Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Charles Sabatos, Robert Gáfrik. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2018. ISSN 1337-9275. Typ: FAI

  Citácie:
  [4.1] PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>.

 • GARCÍA LORCA, Federico – ZAMBOR, Ján (prekl.). Balada o španielskom žandárstve. In Pravda, príloha Víkend, 9.6.2018, roč. XXVIII, č. 132, s. 33. ISSN 1335-4051. Typ: CDFB
 • GÖRÖZDI, Judit. Pavel Vilikovský magyarul. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 3, s. 65-72. ISSN 1335-1826. Typ: ADFB
 • GÖRÖZDI, Judit. A KÖZÉP-EURÓPAISÁGról mint kulturális kommunikációról. In Kalligram : művészét és gondolat, 2018, roč. 27, č. 2, s. 91-92. ISSN 1335-1826. Recenzia na: Rabul ejtett értelmek / Balogh Magdolna. – Budapest : Balassi, 2017. Typ: EDI
 • GÖRÖZDI, Judit. Kornélia Faragó: Idők, terek, intenzitások. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 129-130. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Idők, terek, intenzitások / Kornélia Faragó. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 2016. – ISBN 978-86-323-0963-0. Typ: EDI
 • HAASSE, Hella S. – BŽOCH, Adam. Záhrady v Bomarze. Preložil Adam Bžoch. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. 120 s. Tulipán, 15 zv. ISBN 978-80-89666-57-7. Typ: CAB
 • CHRENKOVÁ, Zuzana. František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 132-133. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech / František Všetička. – Jinočany : H&H, 2017. – ISBN 978-80-7319-126-9. Typ: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. The Brave Rabbit In Africa : Fashioning Colonial Subjectivity in Slovak Inter-War Children’s Literature. In New Perspectives on Imagology : Section 4/ Stereotypes, Nation Building, Landscape Depiction – How Different Genres Interact with Imagology. Imagining National Steriotypes in Educational Contexts. – Wien, 2018, april 3-5, 2018. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://imagology2018.univie.ac.at/abstracts/#c243062>. Typ: AFE
 • KÁLLAY, Kristína – HARDOŠ, Pavol. Feminizmus a politiky identít nemôžu za vaše posrané životy. In Kapitál, 7.1.2018, roč. 2, č. 1, s. 28-29. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <www.kapital-noviny.sk>. Typ: BDF
 • KÁLLAY, Kristína. Liberáli a tie druhé. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 3, s. 16-17. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Liberáli a tí druhí / Matej Cíbik. – Bratislava : AKAmedia, 2017. – ISBN 978-80-9727-690-4. Typ: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. V mene otca. In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 4, s. 8. ISSN 2585-7851. Recenzia na: V tmavej komore / Susan Faludi. – Bratislava : Inaque, 2018. Typ: EDI
 • KÁLLAY, Kristína. Rosie Warren (ed.): The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 104-105. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: The Debate on Postcolonial Theory and the Specter of Capital / Ed. Rosie Warren. – London ; New York : Verso Books, 2016. – ISBN 978-1-7847-8695-3. Typ: EDI
 • KUČERKOVÁ, Magda – KNAPÍK, Ján. Cesta do Compostely : legendy, história, skúsenosti. Recenzenti Marta Černotová, Fabiano Gritti. Košice : Zachej.sk, 2018. 304 s. ISBN 978-80-89866-27-4. Typ: AAB

  Citácie:
  [6] ENGEL, Slavo. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenosti. In https://blog.zachej.sk/cesta-do-compostely-legendy-historia-skusenosti-recenzia-2/

  [6] GALLIK, Ján. Cesta do Compostely: Legendy, história, skúsenost. In https://www.zachej.sk/recenzie/autor/130434394d18b1cf25e557f83017869afc509a0a/

  [6] VEREŠOVÁ, Zuzana. Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely. In Slovo +, 27.5.2018. https://www.slovoplus.sk/clanok/recenzia_magda_kucerkova_jan_knapik_cesta_do_compostely

 • KUČERKOVÁ, Magda. Camino de Santiago – cesta do Stredu : k fenomenológii putovania. In Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie v Nitre konanej v dňoch 9. a 10. novembra 2016 ; recenzenti Zoltán Németh, Marta Germušková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 89-96. ISBN 978-80-558-1263-2. Typ: AFB
 • MACHADO, Antonio – ZAMBOR, Ján (prekl.). Samoty, galérie a iné básne. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 204-207. ISSN 0231-6269. Typ: CDFB
 • MALITI, Eva. Andrej Belyj na cestách za Steinerovou antropozofiou: medzi chrámami ducha západnej Európy = Andrei Bely´s journey after Steiner´s anthroposophy: Between the temples of the spirit of Western Europe. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 2, p. 113-121. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: ADDB
 • MALITI, Eva. Za vernou priateľkou slovenskej literatúry Ninou Šuľginovou. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 212-214. ISSN 0231-6269. Typ: BDF
 • MALITI, Eva – BINGER, Sylvia (prekl.). Das Kamelrennen. In Anthologie österreichischer Literatur. – Strasshof an der Nordbahn : Pilum Verlag, 2018, s. 111-116. ISBN 978-3-902960-79-5. Typ: CEC
 • MALITI, Eva. Eva Maliti Fraňová: Nevyužili sme šancu zmúdrieť. Otázky Mariana Jaremková. In Pravda, 16.6.2018, roč. XXVIII, č. 138, s. 16-18. ISSN 1335-4051. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/474068-eva-maliti-franova-nevyuzili-sme-sancu-zmudriet/>. Typ: GHG
 • MIKULÁŠ, Roman. Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 113-115. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu / Juraj Dvorský. – Ružomberok : Verbum, 2017. – ISBN 978-80-561-0428-6. Typ: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7645>. Typ: GHG
 • SABATOS, Charles – GÁFRIK, Róbert. Frontier Orientalism in Central and East European Literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 2. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Typ: GII
 • VAJDOVÁ, Libuša – PÁLENÍKOVÁ, Jana – KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). Vedeckí recenzenti Libuše Valentová, Jarmila Horáková. Bratislava : AnaPress, 2017. 492 s. ISBN 978-80-89137-96-1. Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] ČAPUTOVÁ, Barbora. Dejiny rumunskej literatúry prvýkrát na Slovensku. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7480>.

 • VAJDOVÁ, Libuša. Radoslav Passia – Gabriela Magová (eds.): Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2018, vol. 10, no. 1, p. 108-111. (2018 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote / Eds. Radoslav Passia, Gabriela Magová. – Bratislava : Kalligram, 2015. – ISBN 978-80-8101-918-0. Typ: EDI
 • VAJDOVÁ, Libuša. Úvod. In VAJDOVÁ, Libuša – PÁLENÍKOVÁ, Jana – KENDERESSY, Eva. Dejiny rumunskej literatúry : (literárne dianie v kultúrnom priestore). – Bratislava : AnaPress, 2017, s. 11-12. ISBN 978-80-89137-96-1. Typ: EDJ
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI
 • ZAMBOR, Ján. Moskovské prezentácie: almanach Devín a poézia Miroslava Válka. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 214-216. Typ: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Prezentácia tvorby Jána Zambora, Miroslava Válka a almanachu Devín v Moskve. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 217-219. Typ: BDE
 • ZAMBOR, Ján. Antonio Machado: Krajina a človek, striedmosť a hutnosť poézie. In Revue svetovej literatúry, 2017, roč. LIII, č. 4, s. 208-210. ISSN 0231-6269. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Oleg, Oleg. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, XXXVII., roč. XXVIII., č. 1 (2018. ISSN 1336-2526. Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/pastier.html >. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. Poetika poézie a jej prekladu : Konferencia k životnému jubileu profesora Zambora. Potrebuje poéziu každý? In Kulturárium : časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave a OZ Slovenčina, 2018, roč., č. 1, s. 10-13. Typ: BDF
 • ZAMBOR, Ján. "Snažím sa čeliť chvíli robotou…". In Poste restante. – Ivanka pri Dunaji : Vydavateľ F. R. & G. spol. s.r.o., 2018, s. 224-231. ISBN 978-80-89499-48-9. Typ: BEF

  Citácie:
  [4.1] RAKÚSOVÁ, Gabriela. Kniha týždňa: Otvorený „rozhovor“ v neslobodnej spoločnosti. In Pravda, 25.4.2018. https://www.Pravda.sk/trendove-temy/poste-restante/

 • ZAMBOR, Ján – ŠVEDOVA, N. V. (prekl.). Sovremennaja slovackaja poezija : Grabiteli. Robkij zov v bezgraničnuju temnotu. Dve tanki s pticami. In Devin : Aľmanach Obščestva Ľudovita Štura v Moskve, 2018, roč. 6, č. 1, s. 83-85. Typ: CDEB
 • ZAMBOR, Ján. Ladislav Šimon "80". Dostupné na internete: <http://www.kns.sk/simon80.html >. Typ: GHG