Zoznam publikácií ÚSvL SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • BEDNÁROVÁ, Katarína. Bratislava, un kaléidoscope littéraire. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 113 s. ISBN 978-80-8119-120-6. Typ: BAB
  • BŽOCH, Adam. Heinrich Böll a Československo : Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2018. In Platforma pre literatúru a výskum, 11.2.2019, roč. 4. ISSN 2453-9147. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/141>. Typ: EDI
  • DOBRÁ, Judit. Slovensko-maďarské literárne dialógy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8148>. Typ: GHG
  • FRANEK, Ladislav. Método interdisciplinario de enseñanza. In Actas del XXI Encuentro de profesores de español en Eslovaquia. – Ministerio de educación y formación profesional, 2018, s. 47-53. ISBN 978-80-971962-7-1. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.educacionyfp.gob.es/eslovaquia/dam/cr:c83a5823-d459-45cc-8854-477e1d6a58de/actasxxi.pdf>. Typ: AFA
  • HERIBANOVÁ, Tamara. Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová (33) odkrýva tajomstvá ľudových tradícií : Kútna plachta chránila ženu po celý život! In Nový čas, príloha Nedeľa, roč. 28, 13.1.2019, s. 14-15. Typ: GII
  • PUCHEROVÁ, Dobrota. Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8139>. Typ: GHG
  • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019], editor Robert Gáfrik [3/2018], editor Mikuláš Roman [3/2018], editorka Dorota Pucherová [4/2018]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Typ: FAI