List of Publications

Publications in 2023

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.
Select year reporting publications:
 • BAUERSIMA, Igor - BŽOCH, Adam (prekl.). Molièrova Berenika. In BAUERSIMA, Igor. Tri hry & Malé múzem súvislostí ; do slovenského jazyka preložil Peter Lomnický, Adam Bžoch a Janka Lizáková. - Bratislava : Divadelný ústav, 2023, s. 103-197. ISBN 978-80-8190-101-0. Typ: CED
 • BŽOCH, Adam. What´s left? In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 3, s. 4-5. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • GUIMARD, Terézia. Nagy, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 1, s. 116-118. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Od romance k románu a zase zpět / Ladislav Nagy. - Praha : Argo, 2019. - ISBN 978-80-257-3159-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.1.10 Typ: EDI
 • KENDERESSY, Eva. Linguistic Identity as Trauma in Tatiana Țîbuleacʼs novel The Glass Garden1. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 23-41. ISBN 978-3-943906-63-9. (VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.) Typ: AECA
 • KENDERESSY, Eva. Copilăria și copilul în romanele românești de după 1989: o introducere = Childhood and the child in Romanian novels after 1989: an introduction. In Discursul intercultural : dialoguri multidisciplinare. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 13-26. ISBN 978-80-223-5533-9. Typ: AEDA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Búranie tabu s nadhľadom a vtipom. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Tajný život štyroch manželiek / Lola Shoneyin. - Bratislava : Inaque, 2022. - ISBN 97-80-8207-192-7. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/vydanie-casopisu/knizna-revue-20231 Typ: EDI
 • RYBÁROVÁ, Silvia. Memory and Trauma in Contemporary French Literature. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 11-22. ISBN 978-3-943906-63-9. Typ: AECA
 • RYBÁROVÁ, Silvia. O súčasnej francúzskej literatúre a domácej prekladovej tvorbe. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2023, roč. 3, č. 1, s. 18-28. ISSN 2729-7691. Typ: BDF
 • SCHMIDT, Annie M. G. - WESTENDORP, Fiep - BŽOCH, Adam (prekl.). Špunt z Vežodomu. Bratislava : Verbarium s. r. o., 2023. 200 s. Preložené z: Pluk van de Pettfeflet. - Amsterdam : Querido, 2010. ISBN 978-9045110950. ISBN 978-80-8219-096-3 Typ: CAB
 • SIGMUNDOVÁ BARBARA - KREKÁŇOVÁ, Ivana - KENDERESSY, Eva - BENKOVÁ MARCELLIOVÁ, Jana. Prekladá umelá inteligencia. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 12–13. ISSN 1210-1982. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/clanok/preklada-umela-inteligencia Typ: GII
 • TYŠŠ, Igor. Language in Patočka’s “First” Natural World. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 152-164. ISBN 978-3-943906-63-9. Typ: AECA